Sun Light: savistaba

tavang Dabartį matyti kur kas sunkiau, nei ateitį./ Verneris Erhardas

Meistrai nurodo karališką kelią į Deiviškumą – savęs pažinimą (savipažinimą). Jie nesako: „Eikite į šventovę, atlikite apeigas“. Šitaip sunku pasiekti vienovę su Deiviškumu. Eikite į save, ištirkite save. Juk Deiviškumas paslėptas jumyse, jis jūsų viduje, jis yra jūsų vidinė esmė. Jūs pats – šventovė, eikite į savo vidų. Jūs – Visata, tyrinėkite save. Ir tą dieną, kai pasieksite laimėjimų tyrinėdami save, Deiviškumas išryškės.

Šis tyrimas primena vyksmą, kuris atskirose mokyklose vadinamas saviprisiminimu. Prisiminkite save ir tiesiog stebėkite. Stebėkite, kaip bendraujate su nepažįstamais žmonėmis, su artimais draugais, su pavaldiniais, su viršininkais. Tegu bet kokie santykiai taps veidrodžiu, atspindinčiu jūsų kaukes, veidus, kūno judesius. Pažvelkite iš šalies į savo baimes, į savo nerimą, jaudulį, pažiūrėkite į savo gobšumą, veidmainystę ir pavydą.

Nereikia nieko daryti! Tuo ir ypatingas šis būdas. Tiesiog tyrinėkite save, stebėkite save, atsiminkite save. Persikeitimas įvyks tada, kai savęs prisiminimai taps nuolatiniais. Stebėkite save iš šalies, iš vidaus, stebėkite, kada laimingi, stebėkite, kai liūdni. Stebėkite, kaip save stebite. Tegul kiekviena jūsų nuotaika tampa langu, per kurį galėtumėte pažvelgti į savo vidų.

Stebėkite save per debesis, per medžius, per saulės patekėjimą, stebėkite save per mėnulio šviesą, per aukštų kalnų vėsą. Stebėkite save upių sraute, visose lauko gėlėse. Kai esate vieni – stebėkite. Kai esate miesto kamšatyje, stebėkite ir klauskite savęs be žodžių: „kas stebi?“, „kur stebėtojas?“. Stebėkite, kai juokiatės, kaip galvojate, kaip dainuojate. Stebėkite, kaip užmiegate, stebėkite save miegodami. Nė sekundei neleiskite užsimiršti. Nieko nepalikite be stebėjimo.

Po tam tikro laiko pastebėsite, – jei visapusiškai stebite savo godumą, pavydą, piktumą – jis dingsta.

Jūs pajusite savęs tyrimo ypatumus. Tai, kas dingsta dėl stebėjimo, yra nuodėmė, o tai, kas auga stebint – gerumas. Jei stebite, neapykanta dings, o meilė augs, pyktis dings, o dėkingumas augs. Nusiminimas dings, o džiaugsmas augs. Visa, kas dingsta dėl stebėjimo, yra nuodėmė. Tiesiog stebėkite ir nuodėmė dings. Suvokimo šviesa sugriaus tamsos nežinomybę. Kai įnešate šviesos į tamsų kambarį, prietema dingsta. Ne kambarys išnyksta, dingsta prietema.

Jūs negalite išnykti dėl stebėjimo. Stebėdami jūs išsilaisvinate. Dingsta nuodėmė, tamsa, nežinomybė, sapnas, regimybės, nesuvokimas. Pasiliekate tik jūs, jūsų šviesa ir tyrumas.

Einšteinas kažkada pasakė, jei „pagal kvantinę teoriją stebėtojas sukuria arba iš dalies sukuria stebimąjį, tai pelė gali pertvarkyti Visatą, tiesiog tik į ją pažvelgusi“. Kvantinė psichologija, kurios pagrindinę sąrangą išdėstė P.Vilsonas, aiškina, kad stebėtojas sukuria stebimąjį, paaiškindamas šio vyksmo dėsningumus ir paradoksus.

Saviprisiminimas, liudijimas ir savityra labai skiriasi.

Savityra – kai galvojate apie save. Pradedate tyrinėti savo mintis, poelgius, savybes. Pradedate svarstyti, ar tai gerai, ar negerai. Ir pasistengiate surasti būdų, kaip išvengti kažko negero, atsikratyti to, stengiatės pasielgti taip, kad šie dalykai nepasikartotų. Jumyse sukyla rūstybė, jūs tiriate bei naršote tai. Stengiatės sulaikyti pyktį sukaupdami valią. Tai vakarietiškos psichologijos „mentalinės religijos“ požiūris.

O čia pagrindinį vaidmenį atlieka suvokimo, savęs prisiminimo būdai. Visi jie reikalauja didžiulio subtililiosios agnos kiekio, bet sėkmingas jų įgyvendinimas suteikia stulbinamų išdavų, išreikštų per gebėjimus valdyti (programuoti) agną, priežastiniame ir anapus-asmeniškame lygmenyse.

Pradėkite ieškoti atsakymų į tokius būties klausimus:

Kas aš? Kur aš? Kas dabar žvelgia pro mane? Kas tas, kuris dabar gyvena manimi?

**

Įsiklausykite į savo vidinę kalbą ir pasistenkite pajusti jos ritmą, toną, įkyrius žodžius. Kam kalbate? Dėl ko? Baratės, urzgiate arba giriate? Galbūt žodžiai kažką slepia? Kam stengiatės padaryti įspūdį? Jums patinka, kaip liejasi žodžiai?

**

Pajuskite savo veidą. Ar apčiuopiate burną, akis, kaktą? Apibūdinkite save, kokia jūsų veido išraiška, pasistenkite rasti veide taškus, kur raumenys pernelyg įsitempę. Sukaupkite dėmesį į veido išraišką ir stebėkite, kaip greitai ji keičiasi. Kaip nuotaika daro įtaką veido išraiškai? O kokią įtaką daro vieta, laikas, aplinka, nuovargis, meditavimas? Kaip jūs atrodote iki įsikūnijimo kūne ir po jo? Paskui pasižiūrėkite į veidrodį.

**

Skaitykite prieš veidrodį meno kūrinius kuo iškalbingiau, aiškiai, visu balsu ištardami žodžius. Taip pat stebėkite save veidrodyje. Skaitykite Šekspyrą, Getę, Bibliją, Tagorę, Dantę, Buniną.

Nuolat tobulinkite kalbėjimo meną. Nuolat įrašinėkite į diktofoną savo kalbą ir išklausykite. Būsite nustebinti ir galbūt apmaudausite dėl jo skambėjimo. Kuo labiau jūsų įsivaizdavimas apie save skiriasi nuo jūsų tikros asmenybės, tuo labiau nenorite pripažinti savo balso.

**

Balsu perskaitykite eilėraštį kuo natūraliau. Po to perskaitykite tą patį eilėraštį mintyse, įsiklausykite į savo vidinę kalbą, tartį. Pamėginkite skaityti balsu ir stebėti, ar tariate tai kartu ir mintimis. Pamėginkite skaityti balsu eilėraštį ir tuo pačiu metu galvoti apie ką nors kita ar kartoti kokius nors sakinius. Pamėginkite skaityti eilėraštį vidine kalba ir galvoti apie ką nors kita arba kartoti kokius nors žodžius. Kiek „galvojimo“ srautų galite pastebėti? Kas šiuo atveju pastebi?

Suvokdami gyvenimo aplinkybes, kuriose atsiduriate, pasistenkite ištarti sakinius, tiesiogiai išreiškiančius šias aplinkybes kūno, jausmo, kalbos, bendravimo santykių požiūriu. Bandykite lengvai keisti požiūrį, tai pagilins ir išplės jūsų susivokimą kur esate ir ką reiktų daryti.

**

Tyrinėkite įvairius savo asmenybės atspindžius – kalbą, elgesį, eiseną, aprangą ir panašiai – pateikite sau klausimą, kaip juos įgijote. Sekdami ir mėgdžiodami savo dievaitį? Draugus, priešus? Jei pritariate šiam bruožui, ar jaučiate dėkingumą tam, iš ko tai perėmėte?

**

Atsibudę ryte sugalvokite galimybių jausti pasaulį, veikti, kalbėti – ne taip, kaip įprasta. Tegu tai iš pradžių bus paprasti ir lengvai įvykdomi jūsų įprastos dienotvarkės pokyčiai.

**

Pasistenkite pakeisti savo įpročius ir sekite, kokių pasekmių tai turės. Ar gausite malonumą, mokydamiesi daryti kažką naujai, ar susidursite su pasipriešinimu ir dirglumu. Nugalėję kasdienybės ir nesuvokimo eigmę (inerciją), jūs galėsite pakilti į naujus lygmenis.

Sun Light. Visatos agnos gausa.

tavang

Vydija teskleidžias per Ugniją Šventą. Tebūnie suvokimas kaip giliausia dermė.

www.yogi.lt

Parašykite komentarą