Šivanandos žinutė. Etika.

     Protas vienu metu yra žmogaus priklausomybės ir išsilaisvinimo vieta.

 1946, rugpjūčio 1 d.

 

Mieli mokiniai,

 Etika yra mokslas apie elgesį. Nebūdamas tobulai etiškas negali pasistūmėti į priekį dvasiniame kelyje.

 Etika yra jogos pamatai. Etika yra kertinis Vedantos akmuo. Etika yra stiprus stulpas, į kurį remiasi bhakti jogos rūmas. Etika yra vartai į Dievo suvokimą.

 Todėl gyvenk moralų dorybingą gyvenimą ir pasiek laisvę bei tobulumą.

 

Šivananda

 –

 SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH – Nėra aukštesnės Priedermės už Suvokimą.

 www.yogi.lt

 

Parašykite komentarą