Šivanandos žinutė. Apie džiaugsmą.

   Jei kontroliuojate praną, galite lengvai kontroliuoti ir protą.

1944, kovo 1 d.

 

Šri Krišna Prema,

 

Meilės jausmas (bhav) yra džiaugsmo (rasa) pagrindas. Amžinos palaimos džiaugsmas, kuriuo atsidavęs pasekėjas mėgaujasi pagautas ekstazės  jausminėje viršsąmonės būsenoje (bhav samadhi) yra vadinamas rasa.

 

Rasa yra Viešpaties Krišnos esmė. Rasa yra transcedentinės palaimos nektaras. Viešpats Krišna yra Rasa saugykla arba šaltinis.

 

Paragaukite Krišnos atsidavimo džiaugsmo (bhakti rasa) per dievišką meilę (Prem) ir tapkite nemirtingi.

 

Šivananda

Pastaba: Lietuviškasis Rasa (rasa – tyrumas [sanskr.]) simbolis – Rasų šventė, kai saulė būna danguje aukščiausiai ir diena ilgiausia. Ilga diena ir daug šviesos – džiaugsmas, dieviškumo pasaulyje pasireiškimas. Sąmoningumas Rasose taip pat yra džiaugsmas. (R.G.)

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH – Nėra aukštesnės Priedermės už Suvokimą.

www.yogi.lt