Straipsniai: torsiniai laukai

  Du straipsniai apie torsinius laukus. Vyksta neišvengiamas mokslo bei dvasinių praktikų nuomonių suartėjimas. Kvantinė fizika atvėrė visiškai kitokias suvokimo perspektyvas ir mokslininkams. Tai, apie ką ne vieną tūkstantmetį kalbėjo šventieji ir išminčiai, pamažu įrodo ir šiuolaikinio mokslo pasiekimai.

„Bet kuri geometrinė figura pažeidžia (“poliarizuoja”) griežtą Fizikinio Vakuumo tvarką ir greta figūros tuoj pat atsiranda torsinis laukas. Žingeidūs tyrėjai seniai nori suprasti, kodėl šalia vieno pastato jaučiamas lengvumas, grožis, o šalia kito – nemalonu būti. Jie pavadino tai “formos efektu”. Tai štai, šis formos efektas yra torsiniai laukai, kuriais Fizikinis Vakuumas reaguoja į architektūros grožybes. Žinome, kad šalia Heopso piramidžių yra abu torsiniai laukai: teigiami (dešininiai) prie viršūnės ir neigiami (kairiniai) – prie piramidės pagrindo.


Taip mes prieiname išvados, kad kablelis tarp raidžių savaip “sugadina” Fizikinio Vakuumo erdvę ir jis tučtuojau reaguoja torsiniais laukais. Išeitų, jog bet kuri knyga ar straipsnis – tai milijonai torsinių laukų vaivorykščių (kaip sako mokslininkai “spektrų”). Savaime suprantama, jie sąveikauja su mūsų biolaukais.

Taip kad knygos, straipsnio, eilėraščio skaitymas nėra toks jau paprastutis dalykas kaip atrodo iš pirmo žvilgsnio.“

***

torsiniai-laukai

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH – Nėra aukštesnės Priedermės už Suvokimą.

www.yogi.lt