Išminčių citatos 54

patanjali2Suprask, kad protas turi savo ribas. Kad peržengtum tas ribas, turi leistis į tylą.

Nisargadatta Maharadž

*

Bitė – žiede./ Žiedas – kriaušėje./ Kriaušė – sode. O mudu?

Vaclovas Mikailionis

*

Kuomet praktikuojame dvasinius dalykus, mes nesistengiame tapti ypatingais. Man „ypatingumas“ reiškia sąlygotumą, o mes norime tapti laisvais nuo bet kokių sąlygų.

Tulku Lobsang

*

Nelaimė, kad žmonės yra per rimti. Jei jie tokie nebūtų, būtų laimingesni ir daug ilgiau gyventų. Kinų patarlė sako, jog rimtumas trumpina gyvenimą.

Nikolas Tesla

*

Laisvė nekainuoja nieko, bet nėra pigi. Ji atsieis tau visą pasaulį, visus prisirišimus, visą gyvenimą- patį save. Be paliovos mokėsi šiais pinigais, kol prarasi visą „savo“ nuosavybę, kurią buvai sukaupęs. Iškeisi į tai, ko neįmanoma turėti – amžinąją Būtį.

Mudži

*

Pienas yra nevegetariškas, vanduo yra nevegetariškas, skaityti Vedas garsiai irgi yra nevegetariška (nes viskas yra paliečiama jūsų burna, liežuviu ir seilėmis), kartoti Krišnos mantrą irgi yra nevegetariška, taigi kas lieka šiame pasaulyje, kas yra vegetariška? Tik tai nematoma, nepasireiškusi, neapsakoma ir nepaliesta Siela yra vegetariška…Dvasingume būtina judėti links Sielos. Būti vegetaru, valgyti tą ar kitą maistą turi mažai reikšmės. Svarbiausias dalykas yra meditacija.

Svamis Šankarananda Giri

*

Elektra Aš Esu. Arba, jei norite, Aš esu elektra žmogiškąja skvarma. Tu esi taip pat esi elektra, tačiau nesuvoki šito.

Nikolas Tesla

*

Valia, meilumas, palaima, pastangos ir džiaugsmas yra taip susiję su asmeniškumu, kad jais negalima pasitikėti. Tik sąmoningumas gali jums duoti aiškumą ir grynumą, kurio reikia pačioje kelionės pradžioje. Meilė ir valia turės savo vietą, tačiau jiems turi būti paruoštas pagrindas. Sąmoningumo saulė turi pakilti pirma – visa kita seks paskui.

Nisargadatta Maharadž

*

Geriausia dvasinė praktika yra ta, kuri yra neparemta intelektu, psichologija, emocijomis, vaizduote ar koncentracija į išorinius dalykus, pavyzdžiui tokius, kaip žvakės šviesa.

Svamis Šankarananda Giri

*

Nepriklausomai nuo to, kokius prisiminimus jūs saugot apie praeitį dabarties laiku, praeitis, kaip ir ateitis, nėra apibrėžtos ir egzistuoja galimybių spektro pavidalais.

Stivenas Hokingas

*

Sąmonė tuščia, bet nemanyk – ne nebūtis;/ ji prigimtinės Išminties per amžius apšviesta;/ ji pačią Saulės širdį primena, švytinčią savaime./ Taip ar ne – pats įsitikink, žvelgdamas į savo protą.

Iš Tibeto mirusiųjų knygos

*

Wiljamas Bleikas mokė, kad Visata gimė iš vaizduotės, ir ji tęsis ir bus tol, kol gyvens paskutinis žmogus šioje žemėje. Viskas yra šviesa. Viename jos spindulyje yra tautų likimas, kiekviena tauta turi savo spindulį, kurio didį šaltinį mes matome, lyg saulę. Ir prisiminkite: niekas, esantis čia nemirs. Visi transformuosis į šviesą ir šitaip toliau gyvens. Paslaptis glūdi fakte, kad šviesos dalelės sugrįžta į savo tikrąją būseną. Aš beveliju tai šitaip vadinti: sugrįžimu į pirminę energiją.

Nikolas Tesla

*

Tikras sąmoningumas yra gryno stebėjimo būsena – be menkiausio mėginimo daryti ką nors su įvykiu, kuris stebimas. Jūsų mintys ir jausmai, žodžiai ir veiksmai gali taip pat būti įvykio dalis. Jūs tiesiog viską stebite nesusirūpinęs – visiško aiškumo ir supratimo šviesoje. Jūs tiksliai suvokiate, kas vyksta, nes tai jūsų nepaveikia. Gal tai skamba taip, lyg tai būtų šaltas nutolimas. Tačiau taip nėra. Kai esate šioje būsenoje, atrandate, kad jūs mylite visa, ką matote, kad ir kokia būtų to prigimtis. Ši meilė be jokio skirstymo yra budrumo esmė. Jeigu to nėra, jūs esate ne budrus, o tik susidomėjęs dėl kokios nors asmeninės priežasties.

Šri Nisargatta Maharadž

*

Mes kalbame ne apie tikėjimą, bet apie tiesą, o tiesa nereikalinga jokių pripažinimų…

Jonas Klausutis, pirmasis naujųjų laikų krivis

*

Visos žmonijos problemos kyla dėl to, kad žmogus nesugeba tyliai vienas pasėdėti kambaryje.

Blaise’as Pascalis, prancūzų filosofas

*

Kvantiniu lygiu, realybė neegzistuoja tol, kol jos nestebime.

Andrew Truscottas, kvantinis fizikas

*

Pabudusiame žmoguje kančios nėra visiškai, nes visi kentėjimai susiję su tuo variantu, kurio nėra. Kančia – tai bandymas pakeisti tai, ko nėra. Tą, kas yra, pakeisti jau negalima – tai yra. O kentėjimas – tai kvailystė, kuri iššaukta bandymo pakeisti tai, ko nėra.

Ngo Ma

*

Visi keliai veda tave link proto apvalymo. Užterštas protas užstoja tiesą. Tyras protas yra permatomas. Per jį galima lengvai ir aiškiai matyti tiesą.

Nisargadatta Maharadž

*

Nežudykite nei žmonių, nei gyvūnų, nei maisto, kurį dedatės į savo burną… Jei sotinsitės gyvuoju maistu, šis jus gaivins, jei žudysite savo maistą, negyvas maistas žudys jus… Gyvenimas kyla iš gyvenimo, o iš mirties visada ateina tik mirtis… Tai, kas žudo jūsų maistą, taip pat žudo ir jūsų sielas… Jūsų kūnai tampa tuo, ką valgote, taip, kaip jūsų sielos tampa tuo, ką galvojate… Todėl nevalgykite to, ką šaltis ir ugnis suniokojo, nes degintas, šaldytas ir suardytas maistas sudegins, sušaldys ir suardys jūsų kūną… Valgykite vaisius ir žoles, kuriuos užaugino ir subrandino gyvybės ugnis…

Evangelija pagal Esėjus

*

Gyvenimas yra organiška vienovė. Jeigu yra tik davimas, bet nėra priėmimo, tai kam tu tada duosi? Jeigu yra tik tie, kurie priima, ir nėra tu, kurie duoda, tai iš ko tu priimsi? Gyvenimas yra balansas tarp davimo ir ėmimo. Šaknys ima iš žemės, o vaisiai ir gėlės atiduos atgal žemei. Tai ratas. Žmogus ignoruodamas tai, suardė šį rata daugelyje vietu. Mes imame iš žemės, bet nieko neduodame. Žemė lėtai, lėtai miršta. Ir jeigu ji miršta, kažkas mumyse miršta taip pat, nes mes esame to dalis.

Ošo

*

Meilė niekada nesibaigia. Meilei blizgučių nereikia, ji spindi savaime. Jei meilė užgęsta, viskas praranda prasmę.

Dalink širdies gerumą, išmintį, toleranciją, supratimą, atjautą, suteik vilties ir pasitikėjimo tiems, kuriems jų labiausiai reikia. Viltis ir tikėjimas senatvės termino neturi.

Visuomenėje per daug liūdesio. Žmonės praradę viltį ir tikėjimą šviesesne ateitimi, jie nusivylę, juos slegia baimė ir neviltis. Mes turime juos ištraukti iš baimės ir nevilties, išvaduoti iš nuobodulio, sugrąžinti jiems tikėjimą šviesesne ateitimi. Mes turime atgimti dvasiškai, pakelti žmonių dvasią.

Koks prasmingas taptų laikas, skirtas ne sandoriams, ne posėdžiams, ne televizoriui, o artimam žmogui.

Svarbiausi žmogaus bruožai: sąžiningumas, darbštumas, tvarkingumas, teisingumas, nuoširdumas, dvasiškumas.

Tik Dievas mato širdis, o žmogus – tik veidą. Be gerų darbų tikėjimas yra miręs.

Blogos šnekos sugadina gerus papročius.

Gydytojo uždavinys išmokyti žmones džiaugtis.

Kas yra džiaugsmas? Vidinė harmonija. Ją labai retai pajuntame, nes esame pikti arba pavydūs, arba neskaistūs. O kai retkarčiais viso šito atsikratome, apima ramybė. Tada ir pajuntame džiaugsmą, o kur džiaugsmas, ten ir laimė. O didžiausias džiaugsmas, kai gali ką nors nuveikti. Kas yra pragaras? Absoliuti vienatvė.

Tėvas Stanislovas

*

Tavo protas yra narkotikas. Jis yra prieš tai, kas yra. Taigi, tik tuomet, kai tu esi visiškai juo nusivylęs, kai esi nusivylęs savo buvimu, gali įžengti į kelią.

Joga yra būdas ateiti iki „ne-sapnuojančio“ proto. Joga yra „čia ir dabar“ mokslas. Joga reiškia, kad tu esi pasirengęs nustoti judėti į ateitį. Joga reiškia, kad esi pasirengęs nustoti tikėtis. Joga reiškia, kad esi pasirengęs susitikti su realybe.

Ošo „Joga: sielos mokslas“

*

Ieškotojas yra tas, kuris ieško savęs. Nustok klausęs visų klausimų išskyrus vieną: „Kas esu?“. Juk šiaip ar taip vienintelis dalykas, dėl kurio esi tikras, yra tai, kad esi. Kad „esu“ – neabejotina. Kad „esu tai“ – abejotina.

Stenkis sužinoti, kas esi iš tikrųjų.

Tam, kad sužinotum, kas esi, pirmiausia turi išsiaiškinti ir žinoti, kas nesi.

Atrask viską, kas nesi: kūną, jausmus, mintis, laiką, erdvę, šitą ir tą. Niekas, kas konkretu ar abstraktu, kas tavo suvokta, negali būti tu. Jau pats suvokimo veiksmas rodo, kad nesi tai, ką suvoki.

Kuo aiškiau suprasi, kad proto lygmenyje gali būti apibūdintas tik tuo, kas nesi, tuo greičiau liausies ieškojęs ir suvoksi, kad esi beribė būtybė.

Sri Nisargadatta Maharaj

*

Kaip Budos mokinys, seniai į vieną tašką

Akis įsmeigęs, sėdžiu ir Nirvanos laukiu,

Bet taškas sienoj lyg laivelis jūroj blaškos

Ir plūstančių vaizdų bangom į tolį plaukia.

 

Jisai išnyksta, o vaizduotė įkarštėjus

Kas kartą ryškesnius vaizdus ekranan meta,

Ir aš regiu: gyvenimo plačia alėja

Per saulėtas šalis keliauja mano metai.

 

Abiem alėjos pusėm žydi vaisių sodai,

Po medžiais puošnios ir turtingos palapinės,

O aš einu tolyn, ir mano žvilgsniai godūs

Dar niekad neregėta prabanga svaiginas.

 

Aš vėlei įtikiu iliuzija žaviąja

Ir besišypsančia švelnia slaptinga Maja.

Vytautas Mačernis

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH – Nėra aukštesnės Priedermės už Suvokimą.

www.yogi.lt

OLYMPUS DIGITAL CAMERA