Budos mokymas trumpai

TRYS BENDRINĖS TIESOSOLYMPUS DIGITAL CAMERA

1. Tvermės ir nuolatinių pasikeitimų Tiesa

Ši Tiesa moko, jog niekas šiame pasaulyje nepražūva, tačiau viskas nuolat keičiasi. Visa, kas pasireiškia, yra laikina. Materija virsta energija, o energija – materija. Medžio lapas supūva ir virsta žeme. Sėkla tampa augalu ir išaugina naujas sėklas. Mes gimstame iš savo tėvų, o mūsų vaikai – iš mūsų.

Mūsų prigimtis, esmė ta pati, kaip ir visų augalų, gyvūnų, gamtos reiškinių. Mes sudaryti iš to, ką matome aplink save, mes esame tai, kas yra aplink mus. Jei griauname savo aplinką, iš tiesų griauname ir save. Jei smerkiame kitą – smerkiame save.

Jei priimtume šį pasaulį, kaip netobulą ir nuolat besikeičiantį, būtų lengiau nustoti iš jo nuolat kažko reikalauti. O taip pat – atsikratyti įvairių stresų bei įtampų dėl nuolatinių pasikeitimų, kurie nuolat vyksta ir toliau vyks.

2. Kančios per nuolatinę kaitą Tiesa

Viskas nuolat keičiasi, todėl mes nieko šiame pasaulyje negalime turėti iš tiesų. Tie, kurie nėra pasiekę šviesos sąmonės būsenos ir nuolat tapatina save su besikeičiančiais daiktais ir reiškiniais, nuolat kenčia. Gyvenimas teka ir neša naujas situacijas ir įvykius. Kartais jie būna malonūs, o kartais baisūs ir negailestingi. Visa tai praeina, tačiau žmogus jaučiasi bejėgis besikeičiančiame pasaulyje. Žmogus negali surasti laimę, įsigydamas daiktus, nes jie sensta ir virsta dulkėmis. Žmonės, kuriuos mylime, serga ir miršta. Toks besimainantis gyvenimas sukelia kančią.

Suvokti tai, reiškia išsilaisvinti iš malonumų-kančių rato. Išmokę priimti ir džiaugtis gyvenimu, mes tampame laisvi. Visa praeina ir visa kita ateina. Tai gyvenimo bangos. Išmokę suptis ant jų, patiriame ramybės ir palaimos būseną.

3. Priežasties ir pasekmės Tiesa

Šie nuolatiniai pasikeitimai vyksta pagal priežasties – pasekmės dėsnį. Tai yra karmos dėsnis. Šia prasme, pasaulis ne chaotiška atsitiktinumų grandinė. Veiksmas lygus atoveiksmiui. Mūsų mintys ir jausmai sukuria tą gyvenimo būdą, kuris mums būdingas šiuo metu. Kiekvieną akimirką savo veiksmais kuriame karmas, kurias po to pavadiname geromis ar blogomis. Budistai sako, jog karma yra mūsų mokytoja. Jei suvokiame, kaip tai veikia, nustojame bijoti.

Mūsų asmenybė taip pat nuolat keičiasi ir nėra jokio stabilaus ir objektyvaus charakterio, amžinos ir nesikeičiančios sielos, o tik savybių, pasireiškimų visuma. Mes kuriame save kiekvieną gyvenimo akimirką. Kai paleidžiame prisirišimą prie kažkokio stabilaus ir nesikeičiančio „aš“, galime ne tik geriau atlikti kasdienius darbus, tačiau ir išmokti džiaugtis kiekviena akimirka.

——————————————————————————————————-

KETURIOS KILNIOSIOS TIESOS

1. Gyvenimo kančia. Ji yra būdinga visiems.

2. Kančios priežastis. Mes patys esame mūsų kančios priežastis.

3. Kančios pabaiga. Nustokite daryti tai, kas sukelia kančią.

4. Kelias į kančios pabaigą. Kiekvienas gali tapti laisvu.

 

1. Kančia: kiekvienas kenčia dėl šių priežasčių:

Gimimas – verkiame gimdami;

Ligos – kai sergame, jaučiamės nelaimingi;

Senatvė – pasenę, jaučiame skausmus ir sunkiai judame;

Mirtis – niekas nenori mirti, mes labai sielvartaujame, kai kažkas miršta;

Kiti dalykai, dėl kurių mes kenčiame:

Dėl buvimo su tais, kurių nemėgstame;

Dėl išsiskyrimo su tais, kuriuos mylime;

Dėl nepatenkintų norų, kai negauname to, ko trokštame;

Dėl visokių problemų ir nusivylimų, kurių negalime išvengti.

Buda neneigė, jog gyvenime yra laimės, tačiau teigė, jog ji nesitęsia amžinai. Anksčiau ar vėliau kiekvienas susiduria su kančia.

„Yra laimė pasaulyje,

laimė ir draugystė,

laimė šeimoje,

laimė būti sveiko kūno ir proto,

…bet kai visa tai prarandam, tai yra kančia. „

Dhammapada

2. Kančios priežastis

Buda aiškino, jog žmonės gyvena kančioje dėl neišmanymo, nesuvokimo ir gobšumo. Jie nesuvokia karmos dėsnio veikimo ir vaikosi malonumų. Jie daro dalykus, kurie kenkia jų kūnams ir proto ramybei, todėl negali džiaugtis gyvenimu.

Suprantama, yra esminiai dalykai, kuriuos žmonės turi turėti (esminiai poreikiai). Tai švarus maistas ir vanduo, apranga ir būstas. Kiekvienas nusipelno gerų namų, mylinčių tėvų ir gerų draugų. Tuomet galima ramiai gyventi, netampant godžiu.

3. Kančios pabaiga

Kad nustotum kentėti, kiekvienas turi sumažinti godumą ir nesuvokimą. Tai reiškia, dera pakeisti požiūrį į savo gyvenimą ir pradėti gyventi paprasčiau, natūraliau, ramiau. Tai lyg užpūsti žvakę. Kančios liepsna išnyksta. Budistai šią būseną vadina Nirvana. Tai amžina didžiojo džiaugsmo ir ramybės būsena. Buda sakydavo šitaip: „Troškimų atsisakymas yra Nirvana.“ Kiekvienas gali pasiekti šią būseną, sekdamas Budos mokymu. Ji gali būti pasiekta šiame gyvenime.

4. Kelias į kančios pabaigą

Kelias į kančios pabaigą yra žinomas kaip Kilnusis Aštuoniapakopis Kelias. Jis taip pat žinomas, kaip Vidurio kelias.

KILNUSIS AŠTUONIAPAKOPIS KELIAS

Kai Buda kalbėjo pirmąjį savo pamokslą, jis pradėjo aiškinti apie Dharmos Rato sukimąsi. Jis pasirinko šį rato simbolį su aštuoniais stipinais, kad nurodytų Kilnųjį Aštuoniapakopį Kelią. Budos mokymas sukasi ratu kaip didysis ratas, kuris niekada nesustoja, vesdamas į centrinį rato tašką, vienintelį tašką, kuris nejuda, į Nirvaną. Aštuoni rato stipinai simbolizuoja Kilnųjį Aštuoniapakopį Kelią. Kiekvienas stipinas būtinas tam, kad ratas suktųsi, todėl žmogus turi sekti kiekviena iš aštuonių pakopų.

1. Teisingas suvokimas. Teisingas kelias suvokti gyvenimą yra matyti jį Budos akimis – su išmintimi ir atjauta, remiantis Keturiomis Kilniosiomis Tiesomis.

2. Teisingas galvojimas, vertybės ir požiūriai. Mes esame tai, ką mes galvojame. Švarios ir švelnios mintys sukuria gerą, stiprų charakterį. Atjauta stipresnė už savanaudiškumą.

3. Teisingas kalbėjimas. Sakydami švelnius ir pagalbą teikiančius žodžius, mes kuriame pasitikėjimą ir pagarbą, santykiuose tarp žmonių. Kuriame ramybės ir pasitikėjimo erdvę.

4. Teisingas elgesys. Nežiūrint to, ką sakome, kiti suvokia mus per tai, kaip mes elgiamės. Prieš smerkdami kitus, pirmiausia turėtume pažvelgti, kaip elgiamės patys. Padėkite kitiems, rūpinkitės savo aplinka, gamta.

5. Teisinga gyvensena. Tai reiškia, pasirinkti tokį veikimą, kuris nežeistų kitų. Buda sakydavo: „Neužsidirbk pragyvenimui, žeisdamas kitus. Nesiek laimės, darydamas kitus nelaimingus.“

6. Teisinga pastanga. Vertas gyvenimas yra tada, kai darome geriausia ką sugebame kiekvienu gyvenimo momentu ir padedame žmonėms. Tai taip pat reiškia nešvaistyti pastangų dalykams, kurie žeistų kitus.

7. Teisinga proto ramuma. Tai reiškia būti sąmoningam savo minčių, žodžių ir veiksmų atžvilgiu.

8. Teisingas susitelkimas. Susitelkite į vieną mintį ar daiktą vienu metu. Darydami šitaip, mes galime nurimti ir pasiekti tikrosios proto ramybės. Medituokite, tai nuves jus į Nirvaną.

 

Paruošė RG

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH – Nėra aukštesnės Priedermės už Suvokimą.

www.yogi.lt

OLYMPUS DIGITAL CAMERABudos statula gompoje Ladake, Indija. RG nuotr.