Kibaliono išmintis

2_oppose_goldKibalionas – tai iš Senovės Egipto bei Graikijos mus pasiekusi Hermetinės pasaulėvydos išmintis. Hermetikų suskvarmuoti septyni dėsniai (aksiomos), būdami labai paprasti ir aiškūs, paaiškina pasaulio sandarą ir jo veikimą. Septyni hermetiniai dėsniai yra aprašyti knygoje, nuorodą į kurią rasite priede.

O, draugai! Mirtingiems ši Proto Visata iš tikrųjų labai tikroviška, ji vienintelė, kurią mes žinome, nors ir kylame joje iš lygmens į lygmenį vis aukštyn. Kad pažintume ją kitaip nei per tikrą patirtį, mes turėtume būti pačiu Viskuo*.

Teisinga yra tai, kad į kuo aukštesnį lygį mes kylame, kuo arčiau priartėjame prie Tėvo Proto, tuo akivaizdesnė tampa baigtinių daiktų prigimties regimybė (iliuzija). Tačiau kol Viskas galutinai neįtrauks mūsų į save, tol regimybės tikroviškumas visiškai neišnyks. Todėl neverta apsistoti ties menamais dalykais. Verčiau jau, pažindami tikrąją Visatos prigimtį, pasistenkime suprasti jos proto dėsnius ir įvaldykime juos, siekdami geriausios išdavos, savo gyvenimo kelyje į viršų, pereidami iš vieno būties plano į kitą. Dėl savo protinės prigimties Visatos Dėsniai yra ne kas kita, kaip gyvenimo Dėsniai. Visi, išskyrus Viską, yra jiems pavaldūs.

Kas gi yra tikra Begaliniame Visko Prote, be pačios Tikrovės, kuri pasireiškia Visko prigimtyje?

Taigi, neišsigąskite. Visi mes esame Visko Begaliniame Prote ir niekas negali mums pakenkti arba mūsų išgąsdinti. Nėra jokios išorinės, galinčios mus paveikti jėgos, kuri būtų už Visko ribų. Todėl mes galime nusiraminti ir jaustis saugiai. Šis ramybės ir saugumo Pasaulis pasireikš, kai jūs kažkokią akimirką jį pasieksite. Tada „nuščiuvę ir ramūs mes miegosime užliūliuoti Gelmių Lopšyje“ – saugiai ilsėdamiesi ant Begalinio Proto Vandenyno krūtinės, koks ir yra Viskas. Išties, Viskame „mes gyvename, judame ir esame“.

Meistriškumas – tai ne pamišusios svajonės, regėjimai, fantastinė vaizduotė ar toks gyvenimas, bet Aukštesnių jėgų panaudojimas Žemesnių įvaldymui ir žemesniuose lygmenyse esančių skausmų išvengimas, pakeliant virpesius į aukštesnius planus.

Mokiny, visada prisimink, kad meistro ginklas – Perkeitimas (Transmutacija – žemesnio pavertimas aukštesniu), o ne išpuikęs neigimas.

Šios Kibaliono sentencijos vertos to, kad Mokinys jas įsimintų.

Mes gyvename ne svajonių pasaulyje, o Visatoje, kuri, būdama santykinė, visgi tikra tiek, kiek ji liečia mūsų gyvenimus ir poelgius. Mūsų reikalas Visatoje – ne neigti jos buvimą, o gyventi, naudojant jos Dėsnius, kad pakiltume iš iš žemesnio į aukštesnį – gyventi, darant viską, ką išgalime, kasdien iškylančiose aplinkybėse.

Ir gyventi tiek, kiek tai įmanoma, vardan mūsų geriausių idėjų ir idealų. Šiame plane žmogus nežino tikrosios Gyvenimo prasmės (nebent kai kurie), bet aukščiausieji šaltiniai ir mūsų pačių nuojauta (intuicija) mums sako, kad mes nepadarysime klaidos, gyvendami dėl geriausio, kas yra mumyse, kiek tai įmanoma, ir suvokdami Visuotinę to paties siekimo kryptį, nors faktai ir rodytų priešingai. Mes visi Kelyje ir kelias nuolat veda aukštyn su dažnais sustojimais poilsiui.

***

SEPTYNI HERMETINIAI DĖSNIAI

Septyni hermetiniai dėsniai − visos hermetinės pasaulėvydos pagrindas − yra šie:

1. Proto dėsnis. Viskas yra protas. Visata yra protinė.

2. Atitikimų dėsnis. Kaip viršuje, taip ir apačioje; kaip apačioje, taip ir viršuje.

3. Virpesių dėsnis. Nieko nėra ramybės būsenos, viskas juda, viskas virpa.

4. Dvejybės (poliškumo) dėsnis. Viskas yra dvejopa; viskas turi savo polius; viskas turi savo priešybę; panašus ir nepanašus yra vienas ir tas pats; priešybės tapačios savo prigimtimi, bet skiriasi laipsniu; kraštutinumai sutampa; visos tiesos – tik pusiau tiesos; visus paradoksus galima suderinti.

5. Ritmo dėsnis. Visa kas teka, įteka ir išteka; visa kas turi savo potvynius ir atoslūgius; visi reiškiniai randasi ir išnyksta; švytuoklės svyravimai pasireiškia visame kame; svyravimų riba į kairę yra svyravimų riba į dešinę; ritmai atsveria vienas kitą.

6. Priežasčių ir pasekmių dėsnis. Kiekviena priežastis turi savo pasekmę, kiekviena pasekmė turi savo priežastį; viską valdo dėsnis; atsitiktinumas tėra neatpažinto dėsnio pavadinimas; yra daug priežastingumo lygmenų, tačiau niekas neišvengia dėsnio poveikio.

7. Lyties dėsnis. Lytis yra visame kame; viskas turi savo vyrišką ir moterišką dalis; lytis pasireiškia visuose lygmenyse.

Kibalionas

***

*Indijojos dvasinės pasaulėvydos tradicijose „Viskas“ yra vadinamas Brahmanu. Tai būsena už Stebėtojo, kai tyla stebi tylą, už visų pavidalų ir pasireiškimų. Tiek apie tai galima pasakyti. Vakarų dvasinėse išraiškose Jis kartais vadinamas „Viešpaties kūnu“.

***

ČIA GALIMA RASTI KIBALIONĄ LIETUVIŲ KALBA.

Tekstas iš: https://www.mijalba.com/skaitykla/kibalionas/

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH – Nėra aukštesnės Priedermės už Suvokimą.

www.yogi.lt

 https://www.yogi.lt/wp-content/uploads/2011/11/gomukh_horoakis_nirvani.jpg

„Horo Akis“. Gomukh slėnis, Himalaja.

Nirvani nuotr.