Apie – SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH (papildyta)

  Klausimas: Rašote: SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH  ir verčiate Nėra aukštesnės Priedermės už Suvokimą. Nusiunčiau į Vrindavaną panditams kad išverstų jūsų cituotą sanskrito posmą ir gavau sekantį atsakymą:

There is no higher Religion than Truth – nėra aukštesnės Religijos, kaip Tiesa.

Atsakymas: Galima versti ir šitaip, – tai yra klasikinis įprastas vertimas. Ar vienintelis teisingas?

Dharma yra daugiaprasmis terminas. Dharma – darna, dermė, priedermė, religija, pasaulėžiūra. Kaip kas jaučia ir žino. Apie tai jau buvo rašyta.

 

Galima teigti, kad viena iš dharmos reikšmių yra religija. Tačiau tai dabartinio žmogaus sąmonės projekcija. Protėviai to, ką dabar vadiname „religija“ neturėjo. Tuomet buvo visuminė pasaulėžiūra ir „religija“ nebuvo atskirta nuo likusio gyvenimo. Tai buvo dharma, dievai garbinti taip, kaip mokė ir paliko protėviai. Gimimas tam tikroje gentyje, vietoje buvo ta visuminė dharma – likimas. Tokią sankloda ir dabar galime surasti Indijoje.

Religija yra lygu pasaulėžiūrai, visais laikais religija nebuvo atskirta nuo pasaulietiškumo, kaip žinote. Tik dabartinis žmogus bando pasaulį atskirti nuo Dievo, gal iš čia ir visos bėdos. Tačiau iš čia kyla ir didžiulės galimybės, nes dabar jau galima pasirinkti, kokiu keliu eiti, kokią religiją pasirinkti. Terminas „religija“ tampa pernelyg siauras. daugelis žmonių jau suvokia, kad Dievas nėra uždarytas šventyklose, jis yra Visur. Ir pagarbinti, su juo bendrauti galima ne tik maldos namuose.

Tiesa ir Suvokimas yra „to paties“ skirtingos projekcijos. Tai Tiesos Suvokimas.

Žinojimas pasireiškia skirtingais lygmenimis. Iš pradžių, kaip paviršinė informacija, kitas lygmuo – bandymas pakilti virš jos ir suprasti giliau – sužinoti. Dar gilesnis lygmuo – tai Suvokimas to, kas YRA. Įvykus Suvokimui, žmogus suvokia nekintančią Tiesą – SAT, kurios anagrama TAS, žymi paslėptą lygmenį – Dievą Tėvą. Sat nėra suvokiamas protu todėl negali būti apibrėžtas. Būdamas praktine patirtimi, daugeliui dvasios ieškotojų lieka abstrakcija.

Todėl Suvokimas ragina pažinti Tiesą – SAT. Tiesiogiai ir be tarpininkų. Nes už mus niekas mūsų darbų padaryti negali.

Taigi, suvokimas yra viena iš Tiesos projekcijų, nes be suvokiančiojo Tiesa tampa bergždžia, imanentiškai egzistuojanti vien sau ir savyje.

Todėl šis sanskrito posmas yra išverstas būtent šitaip – nėra aukštesnės pareigos (arba priedermės) už Suvokimą. Žmogus ateina į šį pasaulį ir dalyvauja Dieviškojo Rato (Baha Rata – Bharata) vyksme… Šioje vietoje galime suformuluoti daug visokių tikslų, tačiau galbūt svarbiausias iš jų – Suvokti, kas Esame ir kad nesame atskirti nuo TO (TAS), iš kurio esame išėję. Ir pamažu sugrįžtame Namo. Ir šis tikslas net nėra tikslas – kai tai tampa širdies šauksmu, kelio atgal nebebūna.

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH  buvo Benareso Maharadžos devizas, vėliau XIX a. tapęs Teosofijos Draugijos devizu.

Šis vertimas atsirado kaip viena iš dvasinės praktikos projekcijų, kaip „vidinio pandito“ patarimas.

R.G.Narajanas

***


SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH – Nėra aukštesnės Priedermės už Suvokimą.

www.yogi.lt

Užrašai debesyse. Kullu slėnis, Indija.

R.G.Narajano nuotr.