Laimės paslaptis – išmokime džiaugtis

20171018_154004 Mes visais būdais bandome pasiekti laimės. Meditavimo mokytojai duoda penkis patarimus, kurie galėtų jums padėti.

1. Laimė nepriklauso nuo aplinkybių ir tikslų, ji pati iš savęs, ji yra visur ir visada.

Dirbti mėgstamą darbą, turėti pakankamai išteklių pragyvenimui ir idealius santykius – tai tiktai aplinkybės, tikslai, – ir jie nepadarys jus laimingais. Naujas mandras telefonas, gražus rūbas ar kokia „dizaineriška“ rankinė – visi tie daiktai laikui bėgant (šiais laikais labai greitai) praras savo vertę jūsų ir aplinkinių akyse, jie tiesiog pasens. Tai reiškia, nustos jus džiuginę. Laimės ieškokite ne medžiagos pasaulyje, ne tarp daiktų, o nukreipę žvilgsnį į Save. Net žodis „ieškoti“ čia per sudėtingas. Tik įdėmiai pažiūrėkite į Save! Kur dėmesys, ten keliauja ir agna (energija). Jūs vis žiūrite į tai, kas keičiasi ir mainosi, kiek daug jau pakeitėte daiktų, automobilių, drabužių! Gal atėjo laikas pažvelgti į Save?

2. Laimė – tai pasirinkimas

Jei nukreipsite dėmesį į Save, pamatysite, kad laimė JAU yra čia ir visada čia buvo. Tik jūs atsisakėte ją pastebėti. Aptraukę savo gyvenimą išoriniais rūpesčiais, paviršutiniais jausmais ir mintimis. Tik mes patys galime save paversti laimingais. Žmogus dažnai norėtų to, ko neturi, o gavęs jis supranta – gavęs visai ne tai, ko norėjęs. Tai besikeičiantis gyvenimas, juk mūsų lūkesčiai labai dažnai neatitinka tikrovės. Jei mus ištinka nesėkmė darbe, galima supykti ant viso pasaulio. O galima pripažinti, kad tokie dalykai atsitinka ir gyventi bei dirbti toliau. Viskas gi keičiasi! Išaušta naujas rytas ir šypsena sugrįžta veidan. Nukreipus dėmesį vidun ir atradus ten Džiaugsmą be priežasties, mes suprantame, jog tai net ne pasirinkimo klausimas. Juk kas norėtų rinktis kančią, kai džiaugsmas visad čia?

3. Per daug saulės ir rojaus sodą pavers dykuma.

Būtų kvaila manyti, jog mūsų gyvenimas galėtų būti vien nuostabių įvykių grandinė. Buvimas vien patogioje erdvėje, taip vadinamoje „komforto zonoje“ stabdo žmogaus sąmonėjimą, jo asmenybės vystymąsi. Tik išėjimas iš patogumų lauko sukuria naujas patirtis ir naujas aplinkybes, kuriomis mes augame. Todėl mūsų gyvenime visad bus nemalonumų ir išbandymų, iššūkių, kuriuos derėtų sutikti su dėkingumu ir supratimu. Gal būt mus aplankys net pyktis, nusivylimas. Tuos jausmus reikia atpažinti ir pripažinti. Juos Atpažinus, atsiranda tam tikras atstumas tarp jų ir tarp jūsų, taip jūs neleidžiate jiems augti ir plėstis. Beje, sąmojis čia irgi nepakenktų… Prisiminkite, – per daug saulės išdžiovina žemę ir paverčia ją dykuma, o per daug vandens iššaukia potvynius. Darna neša gyvenimo džiaugsmą ir patį Gyvenimą.

4. Tarp laimės ir džiaugimosi didelis skirtumas.

Kai atsitinka kažkas nuostabaus, daugelis laime vadina tą jausmą, kuris aplanko. Tačiau tai tik paviršinė emocija. Ji ateina ir greitai praeina, jos poveikis panašus į lengvą narkotiką. Tai džiaugsmo emocija, ji lyg blyksnis, šis blyksnis gražus ir reikalingas mums, nes tai mūsų gyvenimas. Bet viskas greit praeina… Pats tylusis džiaugsmas, apie kurį čia kalbame, slypi giliau, mūsų Širdyje, mūsų esybės Šerdyje. Tada mūsų esybę užpildo tylus ir malonus pojūtis (kurį galima išmokti atpažinti), kuris niekur nedingsta, net jei kartais atsitiktų ir nelabai malonių dalykų. Ši giluminė laimė yra lyg Ugnis, kuri palaiko mumyse meilę pačiam gyvenimui.

5. Atpažinkite savo pojūčius ir jausmus.

Stebėkite savo mintis, pojūčius ir jausmus. Atpažinkite juos ir nesigraužkite dėl jų. Viską priimkite ramiai ir darniai. Jei nepavyko dabar, pavyks kitą kartą. Bandykite suvokti – kodėl dabar esate liūdnas, kodėl dabar linksmas? Kaip visi tie pojūčiai keičia vienas kitą? Kas būna tarp jų? Jūs pykstate? Jūs juokiatės? Puiku, atpažinkite. Tai tiktai besikeičiantys pojūčiai, jausmai, mintys ir nuomonės. Jūs negalite viso to nuolat valdyti, kartais jie valdo jus. Stebėkite… ir atsiras laiko tarpas, per kurį galėsite priimti sąmoningą sprendimą – pykti ar nepykti, džiaugtis ar nesidžiaugti… Taip pamažu emocijos nustos jus valdžiusios, jos visad išliks savo „vėžėse“.

Truputį padirbėkite su savimi, medituokite, stebėkite, atpažinkite ir pajausite, kaip tylusis džiaugsmas skleidžiasi jumyse. Dabar jis visad bus čia. Visados ir buvo, tik mes nenorėjome jo pastebėti. O dabar, nukreipę dėmesį į Save – ten atradome tą tylųjį džiaugsmą… ir laimę, kuri nepraeina, nes neturi priežasties. Tai jausite visu savo kūnu – nuo širdies iki pat savo pirštų galiukų.

***

20171028_081654

Sikkimas. Dzongri. 2017 šventklajūna.

Mokytojai taip kalbėjo apie džiaugsmą:

„Prisimink, kad džiaugsmas – nenugalima jėga, o nusiminimas ir neigimas pražudys visa, ko tik tu besiimtum. Žinojimas auga ne dėl tavo pergalių prieš kitus, kurios tave išaukštintų. Jis auga iš išminties, ramybės ir džiaugsmo, kuriuos tu įgijai tada, kai buvo sunku. Nugalėk save – ir tu nugalėsi viską. Ieškok džiugiai – ir tau bus atsakyta tuo pačiu. Gyvenimas, visas Visatos gyvenimas yra visada teigimas. Kurti galima tik teigiant.“

„Ieškokite Žinojimo, kad suprastumėt, kad nelaimių kaip tokių nėra. Viską, visus stebuklus ir nelaimes, savyje nešioja pats žmogus. Kada žmogui atsiveria Žinojimas, jis tampa ramus, nes jame atgyja Išmintis. Neieškokite stebuklų, jų nėra. Ieškokite Žinojimo – jis yra. Ir visa, ką žmonės vadina stebuklais, visa tai yra tik vienas ar kitas Žinojimo laipsnis.“

„Yra tik viena nenugalima jėga gyvenime – Džiaugsmas. Kiekvieną kartą, kai jums kažkas nepavyksta, kai jūs norite nugalėti visas kliūtis ir pasiekti rezultatą, nugalėkite mylėdami ir džiaugdamiesi. Kiekviena jūsų šypsena pagreitins jūsų pergalę ir išskleis jėgas jumyse.“

Konkordija Antarova. Du gyvenimai

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH – Suvokimas yra aukščiausia dermė (darna).

www.yogi.lt

Parašykite komentarą