Nirvani: mano pasaka

OLYMPUS DIGITAL CAMERATu gyveni savo gyvenimą, lyg jis būtų tikras… (You live your life as if its real…)

Leonardas Koenas, poetas

 Kiekvienas iš mūsų pasirenkame tikėti savo susikurta pasaulio pasaka. Tą pasaką mes sekame kasdien. Sekame ją sau ir pasakojame aplinkiniams. Ir dar mes labai norime, kad ir kiti patikėtų šia mūsų pasaka. Kad tik kuo daugiau būtų klausytojų. Kad tik kuo daugiau patikėtų mūsų pasakos svarbumu. Tada mūsų pasaka tampa įdomi, svarbi, gal net pati svarbiausia. Juk tai mano pasaka! Tada visaip brukame ir peršame kitiems savo pasakos variantą. Jei daugelis ja patiki – tampa tos pasakos dalyviais. Tada pasakos susipina ir tuomet jau pasaka be galo…

O kiti gi visaip stengiasi pakeisti tavąją pasaką. Jie vis sako, atseit tavo pasaka netikra, ir jau jie, tai tikrai matą tą tikrąją. Jie tai jau tikrai žiną, jog tavoji pasaka yra „matoma per rožinius, žydrus ar dar kažkokius akinius“, ir dar … „kad verksi jos pabaigoje“. O va tikrojoje pasakoje, tai viskas baigiasi laimingai…

 Betgi, dar yra sakoma, jeigu viskas dabar nėra gerai, vadinasi, pasaka dar nesibaigė…

 Ir kaip bebūtų, tai yra tik pasaka…

 O kur pasaka, ten ir stebuklai. Ten kas netikra tampa tikra, o tikra –netikra. Ir ką čia besupaisysi, ir kuom čia patikėsi…

 Dar jaučiu, kad kažkas įnirtingai nori, jog kiti žmonės patikėtų vienokia ar kitokia pasaulio pasaka. Kai viskas atrodo taip tikroviškai, jie nuolat atkuria save lyg tikrus. Ir jie laimės tol, kol bus tų, kurie jais tikės.

 Kol vieną dieną Saulė pakyla kitaip. Žvelgi atmerktomis akimis ir tampi pasakos stebėtoju.

 Esu savo gyvenimo pasakos sekėja. Taip pat esu tas Stebėtojas, kuris mato ir Žino visus pasakos pasakojimo būdus. Todėl niekuomet nenusivilia.

 „Buvau tada, kai pasakos nebuvo, būsiu tada, kai jos jau nebus. Būsiu, kai ištirps žodis „kada“, kai pasibaigs visi kiti žodžiai bei sąvokos. Kai bus ištartas paskutinis žodis – Stebėtojas bus tyloje ir Bus pati tyla.“

 Nes taip Mokytojas kalbėjo. Ir aš juo tikiu.

Nirvani

29/03/2016

Raudondvaris

P.S. Išminčiaus patarimas:

Elkis taip, lyg tai yra sapnas. Veik drąsiai ir neieškok pasiteisinimų.

Donas Chuanas

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH – Nėra aukštesnės Priedermės už Suvokimą.

www.yogi.lt

Nirvani_yatra12