Agni Joga: Knyga apie džiaugsmą

Ar gali medis stovėti tvirtai?

Gali, gali gali,

Jei šaknys įaugę į žemę giliai ir nematomos glūdi.

Aš kalbėjau jums apie grožį,

Aš kalbėjau apie meilę,

Aš kalbėjau apie veikimą.

 

Aš kalbėjau apie ištikimybę,

Aš kalbėjau apie pasiruošimą ir atjautimą.

 

Aš parodžiau jums mūšio vaizdą.

Aš parodžiau jums drąsybės reikšmę,

Ir, pagaliau, Aš jus pašaukiau Didžiai Tarnystei.

 

Tačiau kur rūbai, kad jais bevilkint užliptum laiptuosna Šventyklos?

Kur gi medžiaga vertoji,

Kad galėt pridengt nuogumą mūsų ir kūnų teikiamą šešėlį?

Ir pasauly visam pulsuoja Gyvatos Prado medžiaga.

Visam pasauly Apranga Vertoji, ji gyva.

Ir plazda ir juda ir skamba ji Džiaugsmu!

 

Šitaip apsirengę laiptais šiais pakilsit.

 

Jie sudrasko Viešpaties audimą.

Jie juokiasi iš jos dalių.

 

Bet dukra pasaulio ir Motina Visatos sujungs tas audeklo dalis.

 

Ir pasiruošę jūs prieisit, kad savo rūbą pasiimtum.

 

Nes kur yra valdžia ir kur auka, jei džiaugsmas neateina?

 

Ir kur gi atjauta, ir ji, ištikimybė?

Ir kur ji, meilė Kūrinijai,

Jei pečiai nepapuošti Pasaulio Motinos rūbu?

 

Ir kuomet jūs pastatysite grožio Šventyklą,

Jo prieigose sukursite jūs Džiaugsmo sodą,

Ir pavadinsite sodą šį Vardu Manuoju, nes

Aš pasakiau jums:

Džiaukitės, vaikeliai mano!

 

Ir peržengę valdžios, aukos ribas,

Apsirėdę spindesiu džiaugsmų,

Mes dieną sekančią kalbėsim apie maldą.

Džiaukitės, džiaukitės, džiaukitės!

 

Ir pasakykit jiems:

Mes pažinom kovą,

Ir todėl džiaugsmas mumyse.

Ir mes pažinome Tarnystę,

Tad mūs veidai džiaugsmingi.

 

Siunčiu džiaugsmą ir gėrį ir tiesą, nes jūs visi čia.

 

Agni joga „Morijos sodo Lapai“

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH – Nėra aukštesnės Priedermės už Suvokimą.

www.yogi.lt

N.Rericho paveikslai jo namuose Kullu slėnyje, Indija.

R.G.Narajano nuotr.

2010 metai.