Agni jogos knygos

   Nuorodos į dvi Agni jogos knygas lietuvių kalba. Pirmoji – RYTŲ KRIPTOGRAMOS. Legendas, sakmes ir pranašystes šiai knygai surinko ir užrašė Jelena Rerich. Antroji knyga – Steponas Stulginskis. ŠAMBALA, NAUJOJI EPOCHA. Tai lietuvių autoriaus knyga, parengta pagal autoriaus skaitytas paskaitas Vilniaus Planetariume 1990 – 1991 metais. Knygas išleido Lietuvos Reiricho draugija.

***

https://www.rerich.lt/agni/lt/veikla/leidyba/rytu_kriptogramos.pdf

***

https://www.rerich.lt/agni/lt/veikla/leidyba/stulginskis_sambala_naujoji_epocha.pdf

***


SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH – Nėra aukštesnės Priedermės už Suvokimą.

www.yogi.lt

Išminties knyga. Nikolajus Rerichas.