Astrėja: Apie abejones

   Abejojantysis rasti Kelio negali. Jo akys regi, tačiau širdis – akla, todėl negali būti šviesa tą Kelią nušviečiančia. Neužtenka matyti tik fizinėmis akimis, kaip ir girdėti fizinėmis ausimis. Neužtenka pasikliauti vien proto aiškinama informacija.

Abejonės, tai vėžys, negailestingai griaužiantis visas organizmo sistemas ir juo užsikrėtusiojo protą bei sąmonę. Jis naikinamas pirmosiose stadijose. … Šis vėžys paralyžuoja žmogaus valią ir bet kokius siekius, paversdamas dar gyvą kūną sielos kapu.

Gana populiari pastaruoju metu abejonių forma – nieko nedarymas.

 

Sakau, vaike, nieko nedaryti, vadinasi, nebūti.

Nebūti tu gali tik įsiliejęs į mane. Kol taip neįvyko, nieko nedarymas – tai stovėjimas. Ar stovi žvaigždės, planetos, ištisos sistemos kosmose? Žinai,, kad ne. Jos juda savaip, taip, kaip ir tu judi savaip.

 

„Būti nebūnant“ – tai geriausia, ką tu gali Žemėje pasiekti. Tai reiškia – ne sėdėti ir žiūrėti į tolius, o daryti tai, ką liepia širdis, neprisirišant prie padarytų darbų rezultatų.

 

Tai esmė. Pavyzdžiui, tu rašai. Vadinasi, jei tu vis galvosi apie tai, kas visa tai supras ir kas bus su tavo parašytais tekstais ateityje, tu sukursi pasekmę, kuri privers tave vėl ateiti ir daryti tą patį.

 

Tačiau, jei tu pasirūpini, jog tai ką parašei pasiektų žmones, t.y. būtų tinkamai išleista, o vėliau rašai kita, nesirūpindamas, kas tavo darbus vertina, pasekmės sau nesusikursi. Tai vadinsis „daryti nedarant“.

 

Lygiai tas pats su visais kitais darbais: Guru, politiko, mokslininko ar kūrėjo.

Tačiau, mielieji, prisiminkite, kad ir kokie užimti būtumėte, kad ir kiek gerų darbų darytumėte, prisiminkite, kad be savo darbo įrankio – fizinio kūno, jūs nieko daryti negalėtumėte. Todėl šis įrankis turi kartkartėmis pailsėti.

Nesuprantantysis elgiasi kaip vaikas, o suprantantysis – kaip suaugęs. Štai jums paprasta tiesa. Supraskite ją. Taip bus tol, kol bus žmonės.

Kuo giliau panyrama į Savęs paiešką, tuo labiau susivokiama, kad „Aš“ – tai ne kūnas, ne pojūčiai ir net ne protas, jog „Aš“ – tai Esmės dalis.

Sužeidimai grūdina, o stiprios žaizdos transformuoja. Ugnis nedegina švelniai: ji kaitri ir skaudi.

 

Astrėja „Septyni spinduliai ir jų valdovai“

 

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH – Nėra aukštesnės Priedermės už Suvokimą.

 www.yogi.lt

Parašykite komentarą