Joga Nidra (dar papildyta)

Tai švelnus ir veiksmingas Indijos jogų meditavimo bei atsipalaidavimo būdas, kilęs iš senųjų Tantrinių mokymų. Joga nidra yra patikrintas atsipalaidavimo būdas, kurį, supaprastinęs senovines Tantrines pratybas, sukūrė žymusis svamio Šivanandos mokinys svamis Satjananda Saraswati, vadinęs jas „dieviškuoju atsipalaidavimu“.

Pasak svamio Nitjanandos (knyga „Kriya-Yoga“), joga nidra aukščiausiu savo pasireiškimu yra tas pat, kas samadhi būsena. Ir iš tiesų, gilus miegas be sapnų nuo aukščiausios jogų būsenos – samadhi – skiriasi tik vienu dalyku. Yra stebėtojas, ar jo nėra. Stebėtojas yra tas, kas liudija miegą, tą buvimą šioje būsenoje. Paprasta, gili miego būsena yra tamas guna, tamsos pavidalas. O jogiškas miegas – yra satva guna, šviesos pavidalas, esantis darnoje ir pusiausvyroje, liudijantis pats save, sąmoningas savo aiškume ir paprastume. Upanišadose parašyta, jog tai yra švari būsena (sudha), ji nedvilypė (advaita), ji tikra, gamtiška (sahaja), be minčių (amanaska).

Tačiau pradžioje viskas prasideda nuo deramo atsipalaidavimo, kūno, pojūčių, jausmų ir minčių pajautos ir stebėjimo.

Joga nidros dėka žmogaus kūne – prote vyksta pasikeitimai, suteikiantys gerą savijautą, stiprią kūno bei psichinę sveikatą bei teigiamą gyvenimo supratimą, gyvenimo džiaugsmą. Įtvirtinama stebėtojo būsena, o ji įgalina išlaikyti teigiamą nusiteikimą, paverčiant jį tvariu (tai ne dvilypis taip vadinamas „pozityvus mąstymas“, kuris anksčiau ar vėliau prisišaukia savo priešybę).

Šiomis pratybomis gali užsiimti įvairaus amžiaus ir kūniško pasiruošimo žmonės. Reikia tik gulėti, atsipalaiduoti ir klausytis vedančiojo balso. Pratybos šalina gilumines įvairių negalavimų, blogos savijautos priežastis.

Joga nidra padeda žmonėms, kenčiantiems nuo padidėjusio kraujospūdžio, įtampų, įvairių nerimo būsenų, nemigos, virškinimo austuvos sutrikimų, astmos ir t.t. Joga-nidros  metu atpalaiduojamas protas, pasamonė pati tvarkosi negalavimus bei atkuria deramas kūno bei proto būsenas, agnos (energetinę) pusiausvyrą.  Joga-nidra suteikia galimybę įjungti organizmo savi-sveikatinimosi mechanizmus bei ugdyti sąmoningą sugebėjimą panaudoti pasąmonėje esančius gebėjimus.

Tačiau tai nereiškia, kad joga – nidrą gali atlikti tik vienokių ar kitokių susirgimų turintys žmonės. Tai gilaus atsipalaidavimo bei meditavimo būdas, labai tinkantis įvairias jogos rūšis jau atliekantiems žmonėms, kaip papildomi užsiėmimai, padedantys pagilinti jogos būsenas. Ši joga nidra ugdo gilesnę savojo kūno, proto būsenų Stebėtojo pajautą, moko neprisirišimo ir proto bei juslių nukreipimo vidun. Tai stiprios samonę plečiančios pratybos, vedančios į vidinę laisvę bei kūno-proto-jausmų pusiausvyrą.

Sanskrito kalboje  žodis „joga“ reiškia „jungtį“, „vienybę“ , „įvaldymą“,- kai pasiekiamas juslių ir proto įvaldymas (be prievartos), pajaučiama dvasinė pusiausvyra ir vienybė su aplinka, žmogų supančiu pasauliu. Žodis „nidra“ reiškia „miegą“.  Joga-nidros pratybos metu medžiaginis kūnas, protas, jausmai yra visiškai atpalaiduoti. Tai panašu į miegą, tačiau nėra miegas. Atrandama „trečioji“ būsena tarp miego ir budrumo, žmogus išlieka sąmoningas, atverdamas sau pačiam savo pasąmonės gelmes bei virš-sąmonės aukštumas. Joga-nidra yra „jogiškas miegas“, arba  „miegas medituojant“, arba dar vadinamas psichiniu miegu, kurio metu siekiama budrios sąmoningo atsipalaidavimo būsenos.

Joga-nidros pratybų metu įvyksta medžiaginis, psichinis, protinis ir jausminis atsipalaidavimas, o tai suteikia galimybę pažinti bei veikti pasąmonę, keisti nusistovėjusius elgesio modelius bei primestas ar susikurtas pasaulėžiūrines ribojančias programas.

Joga-nidros metu žmogus pasiekia tarpinę būseną tarp miego ir budrumo,  sąmonės imlumas labai padidėja. Protas nurimsta, jausmai nebetrukdo ir pasąmonė jautriai priima naujas žinias bei paliepimus-prašymus. Prabunda pasamoninis protas ir įgalina paveikti įvairių ligų, baimių ar tiesiog elgesio modelių šaknis, jas pašalinti ar perkeisti. Protui netrukdant, nurimus proto ir jausmų paviršiniems virpesiams, įsijungia savigydos mechanizmai. Vykdomi nurodymai, gaunami iš jūsų pačių. Todėl  atliekant joga-nidrą, yra dirbama su giliais sąmonės klodais, yra atsikratoma įvairių protinės ir jausminės prigimties teršalų, nešvarumų ir viso, kas trukdo gyvybinės agnos (sveikatos) skleidimuisi.

Paprastai net miegodami žmonės negali atsikratyti savųjų įtampų ir pergyvenimų. Miegas – tai tiesiog nidra. Svamis Satjananda tvirtina, kad joga nidros būsena atsitinka tada, kai sielos esmė atsiskiria nuo proto pasireiškimų, kada trys būsenos – įprastas budrumas, gilus miegas be sapnų ir sapnavimo būsena – yra pašalinamos nuo sielos veido. Tada dvasios spindinti šviesa (stebėtojas) užpildo sąmonę, pripildydama ją joga nidros palaimos.

Pasak svamio Satjanandos, praktikuojant joga-nidrą, galima išmokti panaudoti šią galią žinioms įgyti, ligoms gydyti, ugdyti kūrybiškumą ir tikrosios savo prigimties suvokimą. Sąmonei sąveikaujant su juslėmis, proto imlumas yra žymiai mažesnis, tuo tarpu gilaus atsipalaidavimo būsenoje juslės nurimsta ir todėl žmogaus austuvų imlumas ženkliai padidėja. Miegodamas žmogus paprastai savęs nesuvokia ir negali pasinaudoti šia pasąmonės savybe.

Joga nidros būsenoje žmogus išlieka sąmoningas bei ugdo valios bei ketinimų sutelktumą per atsipalaidavimą. Taip atskleidžama aukštesnioji žmogaus prigimtis, gyvybinės galios ir kūrybiškumas. Proto būsenas galima išmokti valdyti, keisti pagal poreikį. Atitraukus protą nuo išorinio pasaulio daiktų ir reiškinių, būsenoje tarp miego ir budrumo sukelti įspūdžiai veikia labai stipriai, gerindami žmogaus gyvenimo kokybę bei jo kūno ir proto savybes.

Joga-nidra – dieviškojo atsipalaidavimo būdas

Joga-nidros metu išsisklaido trejopo pobūdžio įtampa – medžiaginė, jausminė ir protinė – todėl šios pratybos sukuria labai palankią terpę  psichosomatinėms ir kitoms ligomis (padidėjęs kraujospūdis, įvairios įtampos, diabetas, migrena, astma, opos, virškinimo sutrikimai ir odos ligos ir kt.) gydyti. Išmokti atsipalaiduoti yra didelis menas ir visų jogos pratybų pagrindas, todėl joga nidra tinka visiems įvairaus pasiruošimo žmonėms. Netgi tiems, kuriems įprastos jogos pratybos atrodo nepriimtinos. Šiuolaikiniams žmonėms, kenčiantiems nuo smarkaus gyvenimo ritmo sukeltų medžiaginio kūno, protinių, jausminių įtampų, šios pratybos tampa ramybės ir sveikatos, geros savijautos šaltiniu.  Joga-nidra yra suderinta medžiaginio bei dvasinio kūnų,  proto ir jausmų, atpalaidavimo bei įvaldymo austuva (sistema).

Dauguma žmonių mano, kad atsipalaiduoti labai paprasta – tereikia atsigulti ir užsimerkti, pamiegoti. Būdami pavargę, daugelis tiesiog išsitiesia lovoje, laikydami tai deramu poilsiu ir atsipalaidavimu. Tačiau įtampa išlieka, ji glūdi giluminiuose sąmonės kloduose. Įtampos išoriniai pasireiškimai dažnai pasirodo per negerus įpročius, nervingumą, nesusivaldymą. Žmonės išsiugdo šiuos įpročius, nes nesuvokia vidinės savųjosios įtampos bei elgesio paskatų.

Kas gi iš tikro mus verčia taip elgtis, pasirinkti vienus ar kitus elgesio modelius?  Netgi miegant įvairios mintys ir rūpesčiai nepaliaujamai sukasi galvoje, ir dažnai žmogus ryte jaučiaisi nepailsėjęs. Su šiais dalykais susitvarkyti padeda joga-nidra. Ji veikia savaimingai ir yra patikrintas ir veiksmingas jogos būdas.

Atliekant Joga-nidrą,  jūs išmoksite visiškai atsipalaiduoti, vyks savaiminiai charakterio pasikeitimai. Viskas vyks lyg savaime, o išdavos, pasiektos joga-nidros pagalba, bus tvarios, patikimos ir pastovios.

Sankalpa – esminių pokyčių formulė

Joga-nidros pratybų metu metu viena veiksmingiausių priemonių yra sankalpa – formulė, kurią jūs patys susikuriate kiekvieno užsiėmimo metu, jūsų tvirtas ketinimas. Sankalpa veikia užtikrintai. Tai yra svarbi joga-nidros dalis ir galingas būdas savo charakterio bei savybių tobulinimui bei naujos gyvenimo krypties įtvirtinimui (jei to reikia).

Kuomet jūsų sąmonė yra giliai atsipalaidavusi (arba prieš užsiėmimą), žmogus sugalvoja (kartais šį teiginį pasako vedantysis) ir mintyse kartoja tam tikrą teiginį, kurį žmogus mintyse dėlioja ir kartoja keletą kartų. Tai vyksta užsiėmimo pradžioje bei pabaigoje.

Sankalpą, šį trumpą teiginį gimtąja kalba, žmogus pats įtvirtina savo sąmonėje ir pasąmonėje, kuomet joga-nidros metu tampa imlus savitaigai. Sankalpa yra pasiryžimas kuo nors tapti arba ką nors esmingo nuveikti gyvenime, atsikratyti blogų įpročių, išsigydyti ligas ar negalavimus, ar tiesiog įgyti žinių. Ji ištariama, kuomet jūsų protas yra tylus ir nurimęs. Sankalpa yra lyg sėkla, kurią jūs pasėjate proto dirvon. Kuomet sąmonė yra rami,  sankalpa greitai subręsta ir duoda vaisius. Sankalpa „pamatoma – vizualizuojama“ ne ateičiai, bet tik dabarčiai. Pavyzdžiui, sakant sau: ne „aš būsiu sveikas žmogus“, o „aš jau esu sveikas žmogus“. Juk viskas vyksta dabar ir nėra jokio rytojaus, juolab, vakardienos. Tokia sankalpa skamba dabartyje, tuo pačiu, nukreiptoje į ateitį, tačiau jos neatidedant artimiausiam pirmadieniui.

Sąmoningi ketinimai, apie kuriuos galvojama įprastoje būdravimo būsenoje, giliai į pasąmonę neįsiskverbia ir todėl dažnai neatneša norimų išdavų. Tačiau vos tik sankalpos sėkla patenka į gilią dirvą, ji sukuria tam tikrą programą prote, todėl atsiranda ir atitinkami išoriniai pasireiškimai.Sankalpa sukelia norimus sąmonės ir charakterio, elgesio pasikeitimus.

Joga-nidros pagalba galima pakeisti kiekvieno žmogaus charakterį ir savybes. O tiksliau, visą šį darbą žmogus atlieka pats. Jogos mokytojas čia – tik geras pagalbininkas ir įrankis, nešantis jums didžiųjų jogos Mokytojų Žinojimą bei palaiminimą.

Pabrėžtina, kad sankalpos tikslas nėra norų ir troškimų pildymas, statant oro pilis. Tai atsakingas psichinio statinio ir galios sukūrimas, susiprinimas bei įtvirtinimas, teigiant tikrus bei aiškiai suvokiamus tikslus.

Joga-nidros pratybos:

gilus atsipalaidavimas medžiaginiu, protiniu ir jausminiu lygmenimis;

proto nukreipimas stebėtoto, paties stebėjimo link, stebint tiek teigiamus, tiek neigiamus pasireiškimus;

stebėtojo būsenos tolesnis įtvirtinimas, gyvenimo pusiausvyros atradimas;

miego kokybės pagerėjimas;

darbingumo didėjimas;

įtampų ir jų sukeltų pasireiškimų šalinimas;

pagalba gydant įvairias ligas bei negalavimus;

arterinio spaudimo suderinimas;

teigiamas poveikis smegenų veikimui bei būsenoms;

agnos (energetinės) būsenos gerinimas;

imuninės austuvos stiprinimas;

ženklus mokymosi bei žinių įsisąvinimo paspartinimas;

tylaus džiaugsmo būsenos įsitvirtinimas.

Taigi, budamas ramaus proto būsenoje, nuolankiu žvilgsniu suvoki savo tikrąją prigimtį, kuri yra viena ir tyra, nedaloma sąmonė, esanti po nepailstančiu protu ir talpinanti savyje visą Visatą visoje jos įvairovėje. Nuraminęs protą, patirk būseną tarp miego ir būdravimo… Tai yra tikroji nedaloma Esatis, kuri neklysta.

Tripura Rahasya

Paruošta pagal svamio Satjanandos Saraswati knygą „Yoga Nidra“

***

Joga nidros taisyklės

Joga nidra – taip vadinamas psichinis miegas arba miegas be miego. Protas atpalaiduotas, tačiau sąmoningas. Taip joga nidra padeda išlaisvinti protą. Nuo visko, kas riboja ir įtakoja. Ji moko tapti savo kūno ir proto šeimininku. Todėl tai yra sąmonę plečiančios pratybos, padedančios pasiekti giliausius sąmonės ir sąmoningumo klodus.

Taip pat ji gerai sprendžia psichosomatines bėdas.

Joga nidra gali būti atliekama sėdint, kai stuburas tiesus, arba gulint Savasanos padėtyje. Gulima atsipalaidavus, rankos netoli kūno delnais į viršų. Gulima patogioje padėtyje ir atsipalaidavus. Pradžioje nukreipiamas dėmesys į kvėpavimą ir susitelkiama į šnerves, vietą, kur oras įeina į kūną ir iš jo išeina. Visada, kiekvieną akimirką, dera išlikti sąmoningu; išlikti sąmoningu ir pasiekti sąmoningą žinojimą,  kad šiuo metu vyksta kūne, prote ir jausmuose.

Pratybų metu dera likti viso savo kūno ir proto-jausmų, jame vykstančių judesių stebėtoju. Nepertraukiamas stebėjimas vyksta visos joga nidros metu.

O medžiaginis kūnas joga nidros metu ilsisi. Protas išlieka sąmoningas, ramus, tačiau aktyvus, suvokiantis save. Protas tyliai ramiai budrus, – kūnas ilsisi. Pasiekiama darna ir pusiausvyra, proto ramybė. Joga nidra veda į aukštesnes sąmonės būsenas, ji apvalo kūną ir protą. Išvaduoja nuo karmų, prisirišimų, baimių ir t.t. Ji gali iššaukti buvusių įvykių, pergyvenimų prisiminimus, tuos įspūdžius, su kuriais galima dirbti joga nidros metu, juos pastebint, ištirpinant  savo būties šviesoje ir paleidžiant (joga nidros metu sąmonė pasireiškia kitaip, nei įprasto būdravimo metu). Taip galima pažinti praeitį, dabartį ir ateitį. Galima išgyti nuo įvairių psichosomatinių susirgimų, alkoholizmo, narkomanijos, įvairių prisirišimų – taip tampama laisvu. Pažįstami savo paties apribojimai – taip vyksta virpesių persikeitimai iš žemesnių į aukštesniuosius.

Kai įvyksta atpažinimas, sunku sau pačiam meluoti, kad neatpažinai. Taip ir prasideda pasikeitimai.

Asmuo atpažįsta viršasmenišką būtį, tai, kas yra virš/už asmenybės ir jos sąlygotų apribojimų, bei asmeniškumų, varžytuvių, proto dvilypumo,  prisirišimų ir atsirišimų. Žmogus tampa laisvu ir sąmoningu. Pozityvumo-negatyvumo austuva pakeičiama savo paties stebimu tvarumu, kuris lyg pats atsiranda, jis nei teigiamas, nei neigiamas. tačiau šiai būsenai būdingas lengvumas, tyras aiškumas, tylusis džiaugsmas. Toks žmogus yra pusiausvyroje tarp įvairių gyvenimo priešybių.

Joga nidra padeda giliai atpalaiduoti kūną ir protą nesąmoningame lygmenyje. Taip pat šios pratybos sprendžia įvairius klausimus ir bėdas kasdieniniame gyvenime, per teisingą supratimą, atpažinimą ir sąmoningumą. Stebimi rūpesčiai ima tirpti. Stebėtojas stebi, kaip jie atsiranda ir išnyksta.

Mūsų vedama Joga nidra visada baigiasi dalimi, kurią vadiname „Dėkingumo pratybomis. Atsietas dėkingumas, kaip visaapimantis pojūtis, ir susietas dėkingumas – tėvams ir protėviams, šeimai, tautai, mokytojams, Žemei ir gamtai, medžiams ir gyvūnams, Saulei ir Mėnuliui. Tai darni priėmimo ir suvokimo būsena.

Joga Nidros nuostatos

Pirma nuostata: joga nidros metu yra nemiegama -a š išliksiu budrus visos joga nidros metu;

Antra nuostata: akys visą laiką užmerktos, burna užverta, kūnas, kojos ir rankos nejuda – mano medžiaginis kūnas ilsisi ir yra ramus;

Trečia nuostata: visą laiką išlieku sąmoningu, vystau  kryptingą sąmoningumą pagal vedančiojo nurodymus, jo vedimą;

Ketvirta nuostata: judu iš vienos kūno dalies į kitą pagal vedančiojo žodžius;

Penkta nuostata: klausantis vedančiojo tampu jo balso liudytoju, stebėtoju, nevertinu to, kas pasakyta; tampu tiesiog psichine jėga, kuri stebi; tiesiog klausau ir suvokiu;

Šešta nuostata: mano išlikęs išlikęs į išorę pasireiškiantis aktyvumas – tik galimybė girdėti. Girdžiu ir suvokiu tai, kas yra ištariama;

Septinta nuostata: nereikia nieko valdyti, aš pats kuriu savo pratybas, tai vyksta savaime joga nidros metu. Tik įtvirtinu savo sankalpą.

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH – Nėra aukštesnės Priedermės už Suvokimą.

www.yogi.lt

Agnės Marijos nuotr.

1 komentaras

  1. Atgalinis pranešimas: Yogi.lt » Joga Nidra: audio užsiėmimai

Parašykite komentarą