Nisargadatta Maharaj: ištirkite kalėjimą, kurį pasistatėte dėl neišmanymo

Nisargadatta_MaharajSusitelkite į save, suvokite savo pačių buvimą. Stebėkite, kaip jūs veikiate. Stebėkite motyvus ir veiksmų rezultatus. Ištirkite kalėjimą, kurį pasistatėte dėl neišmanymo.

Pamatykite, kaip jūs veikiate, stebėkite motyvus ir veiksmų pasekmes. Žinodami, kas jūs nesate, pradėsite pažinti save. Kelias į save yra per atsisakymą ir atmetimą. Kai būsite įsitikinę, kad nieko daugiau negalite užtikrintai apie save pasakyti, išskyrus „Aš esu“, ir kad tai, į ką galima besti pirštu, negali būti jūsų savastis, tada „Aš esu“ ateina pabaiga. Jums jau nebereikia žodžiais išreikšti to, kas esate. / Sri Nisargadatta Maharaj

Klausiantysis: Maharadža, jūs sėdite prieš mane ir aš esu prie jūsų kojų. Koks esminis skirtumas yra tarp mūsų?

Maharaj: Nėra jokio esminio skirtumo.

K: Juk turi būti kažkoks tikras skirtumas, juk aš ateinu pas jus, o ne jūs – pas mane.

M: Tai jūs įsivaizduojate skirtumus ir einate žmonių ieškoti.

K: Tačiau jūs ir esate ypatinga asmenybė. Jūs tvirtinate, kad žinote tikrovę, o aš nepažįstu.

M: Ar kada sakiau jums, kad dėl nežinojimo esate žemesnis? Leiskite tiems, kurie įveda tokias perskyras, jas įrodyti. Aš netvirtinu žinantis tai, ko jūs nežinote. Iš tiesų aš žinau daug mažiau negu jūs.

K: Jūsų žodžiai yra išmintingi, jūsų elgesys kilnus ir jūsų malonė labai galinga.

M: Nežinau nieko apie visa tai ir nematau jokio skirtumo tarp jūsų ir manęs. Mano gyvenimas yra įvykių seka – kaip ir jūsiškis. Tik esu neprisirišęs – matau praeinantį spektaklį kaip praeinantį spektaklį, o jūs prikimbate prie daiktų ir judate kartu su jais.

K: Kas jus padarė tokį beaistrį?

M: Niekas konkrečiai. Tiesiog taip atsitiko, kad pasitikėjau savo Guru. Jis man pasakė, kad esu niekas, tik Savastis, ir aš patikėjau. Pasitikėdamas atitinkamai elgiausi. Nustojau rūpintis tuo, kas buvau ne aš ir kas nebuvo mano.

 K: Kodėl jums tai pasisekė, kad galėjote visiškai pasitikėti, o mūsų pasitikėjimas yra nedidelis ir tik žodžiai?

M: Kas gali atsakyti? Taip jau atsitiko. Dalykai tiesiog nutinka – be jokių priežasčių. Argi tada svarbu, kas ką nulemia? Jūsų gera nuomonė apie mane tėra jūsų nuomonė. Bet kurią akimirką ji gali pasikeisti. Kam prisirišti prie nuomonės – netgi prie savosios?

K: Vis dėlto jūs esate kitoks. Atrodo, kad jūsų protas visada ramus ir laimingas. Ir aplink jus vyksta stebuklai.

 M: Nežinau nieko apie stebuklus ir abejoju, ar gamta leidžia išimtis iš savo taisyklių – nebent sutartume, kad viskas yra stebuklas. Man nėra tokio dalyko kaip stebuklas. Yra sąmonė, kurioje viskas vyksta. Tai akivaizdu ir patiria kiekvienas. Jūs tik nežvelgiate pakankamai atidžiai. Įsižiūrėkite, ir pamatysite, ką aš matau.

K: O ką jūs matote?

M: Matau, ką ir jūs galėtumėte matyti, čia ir dabar, bet nematote dėl neteisingai nukreipto dėmesio. Jūs neskiriate dėmesio sau. Jūsų protas visuomet yra su daiktais, žmonėmis ir idėjomis, niekada su savimi.

Susitelkite į save, suvokite savo pačių buvimą. Stebėkite, kaip jūs veikiate. Stebėkite motyvus ir veiksmų rezultatus. Ištirkite kalėjimą, kurį pasistatėte dėl neišmanymo.

Pamatykite, kaip jūs veikiate, stebėkite motyvus ir veiksmų pasekmes. Išstudijuokite kalėjimą, kurį pasistatėte dėl neišmanymo. Žinodami, kas jūs nesate, pradėsite pažinti save. Kelias į save yra per atsisakymą ir atmetimą. Viena yra aišku: tai, kas tikra, nėra įsivaizduota, tai nėra proto sukurta. Netgi jutimas „Aš esu“ nesitęs amžinai, tačiau tai yra gera nuoroda. Ji rodo, kur ieškoti, bet ne ko ieškoti. Tiesiog gerai į tai įsižiūrėkite.

Kai būsite įsitikinę, kad nieko daugiau negalite užtikrintai apie save pasakyti, išskyrus „Aš esu“, ir kad tai, į ką galima besti pirštu, negali būti jūsų savastis, tada „Aš esu“ ateina pabaiga. Jums jau nebereikia žodžiais išreikšti to, kas esate.

Visa, ko jums reikia – tai atsikratyti polinkio save apibrėžti. Visi apibūdinimai tinka tik jūsų kūnui ir jo išraiškoms. Kai tik ši kūno manija baigsis, jūs sugrįšite į prigimtinę būseną – spontaniškai ir be pastangų. Vienintelis skirtumas tarp mūsų yra tai, kad aš suvokiu natūralią būseną, o jūs susipainiojote.

Lygiai kaip aukso ornamentai neturi pranašumo prieš aukso dulkes – tokį pranašumą gali sukurti tik protas – taip ir mes esame viena būtis, skiriamės tik apraiškomis. Atrandame tai sąžiningai ieškodami, tyrinėdami, klausinėdami kasdien ir nuolat. Pašvęsdami gyvenimą šiam atradimui.

„Aš ESU tai“ – pokalbiai su Šri Nisargadata Maharadžu, 2 skyrius „Kūno manija“

Vertė Gintaras Narajanas ir Ginta Gaivenytė

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH – Nėra aukštesnės Priedermės už Suvokimą.

www.yogi.lt

Nisargadatta_Maharaj