Ar Žemėje gyvena 7 mlrd. žmonių?

overpopAr Žemėje iš tiesų gyvena septyni milijardai žmonių ir mūsų žmogiškoji pasaulinė bendruomenė sparčiai gausėja? Iš visų žiniasklaidos priemonių jau daug metų sklinda ši žinia ir ji nuolat įteigiama. Dažniausiai priimame ją nesusimastydami, pasitikėdami šių žinių nešėjais.

Dažnai tenka keliauti po Indiją. Kartais ir paskraidyti virš jos. Pasak statistikos, Indijoje gyvena jau daugiau nei 1 milijardas žmonių. Visažinys Google praneša, kad 2013 metais Indijoje gyveno net 1, 252 milijardų. O dar XX a. pirmojoje pusėje jų buvo „tik“ apie 200 milijonų. Tačiau skrendant virš Indijos matyti tik tuščios žemės, gyvybė susitelkusi daugiausia miestuose ir palei kelius. Kaimeliai Indijoje maži ir pasimetę begalinėse gamtos platybėse. Suprantama, apsilankius miestuose susidaro įspūdis, kad žmonių čia tikrai daug. Tačiau nueini keletą kilometrų į šoną – ir tuščia…

20161014_181910Pabandėm paskaičiuoti, kiek žmonių gyvena didžiuosiuose Indijos miestuose. Išėjo apie 200 mln., gal kiek daugiau. Kiti, matyt, gyvena kaime. Pasirodo, Indijoje vyksta ir gyventojų surašymai. Tie, kas yra keliavę po Indiją ir matę tenykštį gyvenimą, manau supranta, ko verti šitie surašymai. Ten gyvena ir klajoklių, ir vadinamų „gentinių“ žmonių ir įvairiausių kitokių, kuriuos ne taip jau lengva surašyti. Liktų pasikliauti formulėmis, matematiniais statistiniais būdais.

Pakalbėkime apie Afriką. Kaip žmones surašomi ten? Juk kai kuriose valstybėse, pvz., Somalyje, jau daug metų nėra netgi ašinės (centrinės) valdžios, daugelyje vietų vyksta karai ir t.t. Surašymai ten tiesiog neįmanomi.

Tačiau mums vis kartojama neginčijama tiesa apie tuos 7 milijardus, kurių greitai jau bus visi devyni. Sutinku, jog tam tikrose Žemės vietose žmonių gausėja, tačiau šis augimas yra labai netolygus ir, matyt gali būti gerokai išpūstas. Gal būt Indijoje gyventojų ir pagausėjo nuo 200 mln. praėjusio amžiaus pradžioje iki, sakykime, 600 milijonų dabarties laikais? Tačiau pagal dabartinę statistiką jų yra dvigubai daugiau!

Tačiau kam naudinga padidinti tą skaičių ne mažiau nei dvigubai? Apie tai gyventojų gausėjimo mitus prakalbo amerikiečių sociologas dr.Stivenas Mošeris (Steven Mosher).

Beje, buvo toks literatūrinis veikėjas Čičikovas (N.Gogolio „Mirusios sielos“). Jis supirkinėjo pusvelčiui taip vadinamas „mirusias sielas“, kad tie baudžiauninkai pas jį užsiskaitytų kaip gyvi. Tai jam suteikdavo „turtingo žemvaldžio“ padėtį ir galimybę gauti iš valstybės paramos bei pigių paskolų, už kurias galima būdavo nupirkti naujų žemių, kurias vėliau galima užstatyti bankui arba brangiai parduoti.

Taigi, mums yra teigiama, jog Žemės žmonių padaugėjo septynis kartus per paskutinį šimtą metų. Nežiūrint į du milžiniškus pasaulinius karus ir daug vietinių karų visame pasaulyje, daugelį technogeninių katastrofų, cunamių ir pan., kuriuose žuvo šimtai milijonų žmonių visame pasaulyje.

Dažniausiai yra sakoma, jog žmonių daugėja, nes didėja vidutinė žmonių gyvenimo trukmė. Turbūt tai tiesa, tačiau ne visa. Jeigu žmonių žemėje per paskutinį šimtą metų padaugėjo septynis kartus, reikštų, jog prieš šimtą metų vidutinis žmogaus gyvenimas tetrukdavo 10 metų? Žinoma ne. Net senovės Egipte jis būdavo gerokai ilgesnis (pasak mokslininkų – tai 22 metai, tačiau ir čia neaišku, kaip jie tai paskaičiavo  )

Juk Europoje mes matome visiškai priešingą vaizdelį: žmonės sensta, vaikų šeimose mažėja ir gyventojai pasipildo tik atvykėlių iš Rytų šalių dėka. Kinijoje dėl ilgus metus vykdytos vieno vaiko politikos jau irgi trūksta darbo rankų. Šiandien daugelyje vietų matome tą patį: žmonija praranda norą/galimybes turėti vaikų. Tai jau bado akis ne tik visame vadinamame vakarų pasaulyje, tačiau ir rytuose. Ypač miestuose.

Jei jau gyventojų vis daugėja, kodėl daugelis šalių svarsto apie pensijinio amžiaus didinimą? Gal gyventojų sparčiai gausėja ne Europoje, o rytų šalyse ir Afrikoje? Taip. Deja, ten jų neįmanoma suskaičiuoti… Todėl šis teiginys – apie Žemės gyventojų skaičiaus gausėjimo paskaičiavimus – neįrodomas. Reikia tikėti .

Visai gali būti, jog mums įteigiama mintis apie sparčiai besidauginančią žmoniją dėl dabartinio ūkio ir valdymo modelio, reikalaujančio begalinio augimo. Ko, deja ar laimei, pasaulyje nebūna. Nes viskas turi savo ribas.

Kuo mūsų daugiau, tuo lengviau visuomenei priimti čia ar ten įsiplieskiančius karus ar gausėjančius abortus. Vis daugiau reikia iškirsti medžių, išgauti naftos, dujų ir metalų. Vis daugiau ir daugiau imti iš žemės, nes gyventojų sparčiai daugėja, reikia užtikrinti augančios žmonijos poreikius! Niekam nė motais, kad vaikai Afrikoje toliau miršta iš bado, o vakariečiai išmeta milijonus tonų maisto produktų į šiukšlių dėžes. Milijonai žmonių kažkaip pragyvena už vieną dolerį per dieną, kai tuo metu kelios „išrinktųjų“ šeimos varto trilijonus. Tiesa, netiesiogiai, per nuasmenintus investicinius fondus. Nuostabu, kai „turtingiausiu“ pasaulio žmogumi yra paskiriamas „vidutinis“ verslininkas Bilas Geitsas (Bill Gates), valdantis viso labo 82 milijardų dolerių turtą .

Taip – gyvenant pagal šį pasaulio modelį visko reikia vis daugiau ir daugiau. Juk reikia aprūpinti ištekliais ir tas mirusias sielas, kurios pagal demografinę statistiką auga kaip grybai po lietaus. Valdantiesiems naudinga užsiiminėti tokiais prirašymais, ir visiškai nenaudinga juos neigti. Todėl tai bando daryti tik pavieniai pasišventėliai, kurių balsas toli nesklinda.

Miesto ar rajono galvai naudinga turėti daugiau žmonių, kad gautų didesnę paramą savo miestui ar sričiai iš valstybės. Rytų ir Afrikos šalių vadovai taip pat džiaugiasi prirašymais, gaudami vis daugiau paramos iš užsienio. Indijai ir Kinijai tai taip pat naudinga, kad kurtų stiprios ir didžios valstybės įvaizdį likusiame pasaulyje. Diduomenei tai naudinga. Galima spausdinti daugiau pinigų, jei žmonių skaičius daugėja. Ar pagalvojote, kodėl pinigų nuolat trūksta, nežiūrint į tai, jog jie spausdinami didžiausiais kiekiais? Jie greitai vėl susikaupia pas tuos, kurie šiuos pinigus išleido, o visiems kitiems lieka skolos, reiškia, įsipareigojimas dirbti iki gyvenimo pabaigos už tas skolas… Galima kurti baimės aplinką, juk gyvybinės erdvės, darbo ir maisto visiems neužtenka. Galima vystyti genetiškai modifikuotų augalų industriją, kad pamaitintų tuos milijardus gyventojų. Juk viskas žmonėms!

Jei gyventojų (tiksliau vartotojų) iš tiesų nedaugėja tokia sparta, kaip yra teigiama, – skatinamas likusiųjų vartojimas. Begalinės reklamos siūlo naujus telefonų modelius, skalbimo mašinos lūžta po dviejų metų darbo, prekių kokybė vis blogėja. Visa tai tam, kad pirktumėte naują prekę. Kad pasaulinė gamybos karuselė nesustotų. Šį sąrašą galima būtų tęsti ir tęsti…

Tiesiog sustokime. Pabūkime tyloje…

meditation

Tiesą pasakius, tikrai nežinau kiek gyventojų dabar Žemėje gyvena. Tačiau turiu pagrįstų įtarimų, kad jų jei ir daugėja, tikrai ne tiek ir ne taip, kaip mums pasakojama žiniasklaidoje.

Beje, net jei žmonių skaičius iš tiesų siektų 7 milijardus, daug tai ar mažai? Jei visus pasaulio žmones surinktume į vieną vietą, sustatytume šalia vienas kito, vienam žmogui skirdami 1 kv. m., šis „būrelis“ užimtų tik maždaug 5 nuošimčius visos Žemės sausumos ploto…

Kam visa tai rašau? Pirmiausiai, sąmoningas žmogus turėtų susivokti, kas vyksta ir kokiame pasaulyje, kokioje aplinkoje jis gyvena. Tada jis galėtų priimti teisingus sprendimus – bent jau sau ir savo šeimai. Darnos pasaulėvydoje yra toks esmingas dalykas: tikėjimo/pasitikėjimo ir kritinio požiūrio santykis. Didelis tikėjimas be pasitikrinimo gali nuvesti į klystkelius, aklatikystę. Perdėtas kritinis požiūris iš viso neleistų pajudėti iš vietos.

Pasitikėk, bet ir patikrink. Galvok savo galva, klausyk vidinio balso, tavo vidinio Mokytojo. Tikiuos, kad jau netiki viskuo, kas sakoma per dėžę, kuri vadinama televizoriumi?

Žmogų labai lengva valdyti, lengva nuspėti jo mintis ir poelgius. Tačiau tik tada, kai jis nesąmoningas, kai jis „miega“. Todėl dera budintis ir padėti atbusti kitiems. Kad sukurtume darnią aplinką mums visiems. Gal ir kurti nieko nereiktų, tik netrukdyti darnai skleistis mumyse.

Būkite laimingi ir darnūs.

 Gintaras Narajanas

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH – Suvokimas yra aukščiausia dermė (darna).

www.yogi.lt