Apie pasitikėjimą Mokytoju

OLYMPUS DIGITAL CAMERA Vienas esminių dalykų yra pasitikėjimas Mokytoju, jei jau priėmėte jo nešamą Mokymą. Žinoma, esmė ne pasitikėjimas asmenybe, o pačiu Mokymu, kuris ateina per pagalbininką – Mokytoją.

Tad užduokite sau klausimą – ar šis Mokymas teisingas, ar veda į suvokimą? Mokytojo asmenybė yra trečiaeilis dalykas. Neteko sutikti nė vieno mokytojo, kuris nebūtų žmogumi. Ir čia mokinio kelyje slypi išbandymas. Jei Mokytojas išsako kažkokią žmogišką nuomonę apie vieną ar kitą gyvenimišką dalyką ir jūs su ta nuomone nesutinkate, ar Mokytojas elgiasi kitaip, nei jums atrodo priimtina. Tada nepakankamai atsidavęs Mokymui žmogus su šia nepatinkančia nuomone (dvesha) gali atmesti ir patį Mokymą. O tai jau didelis nuostolis tiek šiam žmogui, tiek ir Sąmoningumo erdvei, kuri ateina ir įsitvirtina per mokinius.

Mokytojas kaip žmogus-asmenybė neturėtų būti painiojamas su Mokytoju, nešančiu sąmoningumo Mokymą. Mokytojas turi ir savo žmogiškąją dalį, kuri mokinio dvilypiame suvokime kartais užgožia patį Mokymą.

Geras Mokytojas palengvina Kelią, parodo galimybes. Taip yra ne tik dvasiniuose dalykuose. Juk daug paprasčiau išmokti kokio amato šalia meistro, nors gabus žmogus gali viską sužinoti ir pats.

Kartą vienas vienuolis nuvyko pas labai gerą sanskrito mokytoją, kuris irgi buvo vienuolis. Tačiau pamatė, kad šis turi santykį su moterimi. Pasipiktinęs išsakė savo nepriėmimą ir išvyko atgal į savo vienuolyną. Grįžęs viską` papasakojo vienuolyno vadovui. Tačiau šis griežtai pasakė: “Tu turėjai galimybę mokytis pas geriausią mokytoją, bet savo aklatikyste ir aršiu būdu tu visiškai uždarei sau šią puikią galimybę – tik visiškas kvailys galėtų taip pasielgti“.

Gyvenimiški įvykiai yra dvilypiai savo prigimtimi. Suvokimo siekiantis žmogus visada turi prisiminti apie Stebėtojo būseną. Tik ji gali išsaugoti vidinę dermę. Tačiau Stebėtojo būsena tik Kelio pradžia, tik galimybė juo eiti. Galimybė atskirti Amžiną nuo laikino ir kintančio.

Buda Šakjamunis mokė apie „Keturis užtikrintumo stulpus“. Pirmasis skamba taip – pasikliauk dharma (mokymu), o ne asmenybe. Budizmo Mokytojas Džamgon Nipam knygoje „Išminties kalavijas“ paaiškina: „Išsivadavimas pasiekiamas ne mokytojo asmenybės dėka, o todėl, kad eini Keliu, kurį Mokytojas parodo. (…) daugelis Budų, kad parodytų kelią, pasirodydavo mokiniams kraugeriais ar kitokiomis abejotinomis asmenybėmis“.

Mokiniui visai nebūtina sutikti su mokytojo požiūriais, kurie neliečia Mokymo. Kaip minėta, Mokytojas irgi žmogus. Tad jo nuomonė nebūtinai sutampa su jūsų. Ir tai neturėtų mokinio jaudinti ir išmušti iš dvasinio Kelio. O dėl praeinančių ir nuolat besikeičiančių žmogiškų veiksnių apsunkinti savo Kelią ar net jį nutraukti būtų didelė kvailystė. Jei turite dvasinį ryšį su Mokytoju – tai esminis dalykas. Ne Mokytojo darbas jus versti priimti vienokią ar kitokią nuomonę pasaulietiniais, politiniais ir pan., klausimais. Ir jums vien dėl to nederėtų atsisakyti Kelio dėl takelio.

Tačiau dažnai išeina taip, kad ta jėga, kuri veikia per Mokytoją, mums parodo, kad visi paminėti pasaulietiniai dalykai, žmonių nuomonės ir nuostatos, yra sąlygiškos ir menamos. Bet kokia nuomonė jau savaime yra paklydimas pasaulio dvilypume. Mokytojo darbas tai parodyti. Nesvarbu kokiu būdu: labiausiai tinkamu tam mokiniui. Ir mokiniui tai išbandymas, – gal mažas, o gal ir didelis. Tačiau dvilypių sąvokų „teisus-neteisus“, „geras-blogas“, „draugai-priešai“ regimybė tau bus parodyta tos galios, kuri tave Veda. Nes Mokymas vyksta ir jis negailestingas mokinio nesuvokimui. Jei tąkart nesuvokimas nugali, suvokimas mokinyje gali būti užgožtas tų laikinų nuomonių, dogmų, taisyklių ir pan. O mokinys gali netekti puikaus vedlio/mokytojo.

Ši vedanti Galia pasirodyti ir per kitus žmones, kurių nuostatos ir nuomonės tau nepatinka. Atpažink šį atstūmimą, šį nepasitenkinimą ir atsiras sąmoningumo erdvė tarp pojūčio ir tavęs. Tai jau šis tas. Tai kelias į vidinę laisvę Būti, o ne pūti. Busti, o ne dusti. Rimti, o ne mirti.

Pabaigai atverčiame knygą ESU:

„Vidinė šviesa, ramiai ir amžinai švytinti širdyje, yra tikrasis Guru. Visi kiti tik rodo Kelią“.

RG Narajanas, 2022 metai

Dzen ežeras

Vydija teskleidžias per Ugniją Šventą. Tebūnie suvokimas kaip giliausia dermė.

www.yogi.lt