Baba kalba apie kvėpavimo galią

https://www.yogi.lt/wp-content/uploads/2011/07/ssg_vilniuje.jpgŠis tekstas užrašytas iš žodinių Mokytojo pamokymų.

Avidya asmeta raga dvesa avinivesa. Turime tik 5 problemas. Jos glūdi penkiose čakrose – uoslė, skonis, lytėjimas, garsas, rega. Vien šie penki prikuria daug problemų. Jūs negalite jų palikti kaip priešų, negalite šitaip gyventi, būdami jiems priešais. Reikia su jais sugyventi, kaip su draugais. Jie ir yra jūsų draugai. Jei gyvensite susipriešinę, jie kels problemas.

Pirmojoje čakroje – Avidya arba nežinojimas. Ten nėra žinojimo. Gyvendami žemėje einame mokytis, kad kažką išmoktume. Tačiau šventraščiai sako, kad visa, ką išmokstate, nėra Žinojimas. Pirmojoje čakroje nėra žinojimo.

Antrojoje čakroje – Asmeta – visa tai, kas neturi ribų ir apribojimų. Besaikiškumas, – per daug kalbame, darome, valgome. Ypač šioje čakroje – sekso per daug. Įmanoma, kad ši čakra taip išsibalansuotų ir peržengtų ribas, kad taptų neįmanoma ją subalansuoti, sugražinti į ribas.

Trečiojoje čakroje yra protas (intelektas). Ketvirtojoje – gyvename lyg priešai. Dvėša. Penktojoje – visą laiką norime visur dalyvauti, įsitraukti…

Problema yra ši: kiekvienoje čakroje yra viena pagrindinė savybė, tačiau kiekvienoje iš jų yra ir visos penkios savybės. 5×5=25. 25 kylančiame sraute ir 25 besileidžiančiame. Viso 50. Įsivaizduokite, kaip iš 5 problemų pasidaro 50. Jei seksite paskui proto melodiją, problemos pasidaugins. Jei medituosite, balansuosite savo gyvybinę energiją, taps įmanoma jas pašalinti.

Penktoji čakra – įsitraukimas, tačiau su Aparigraha – nebėra įsitraukimo. Ketvirtoji čakra – gyvename kaip priešai. Tačiau padės Barhmačarija – išlikite Brahmoje, tuomet nebus jokių priešų. Trečioji čakra – raga, proto melodija, kuria sekame, eidami paskui protą. Padės Astėja, tai nevogimas, atsisakymas. Antrojoje čakroje siekite surasti Tiesą – Satya. Kokia ta Tiesa? Jūs esate gimę – štai tiesa, turite tėtį, mamą, senelį ir senelę. Fiziškai jūs esate gyvi klausai, regai, skoniui, uoslei, lytėjimui. Bet jei eiti į ištakas – visi mūsų protėviai yra mumyse, jų yra daug. 3,5 ir 7 tėvai. Jei esate šalia Tiesos, suprasite – tai esu aš, prieš 1000 metų taip pat buvau čia, jūs galėsite tai pajusti fiziškai.

Kas yra kūno šaknis, kūno sėkla? Jūsų kvėpavimas. Nėra kvėpavimo – nėra kūno. Tai labai svarbi šaknis: jei susitelkiate į kvėpavimą, galite žengti labai giliai. Kvėpavimas yra viskas. Protas, koncepcijos, tai, ką suvokiate, įsivaizduojate, viskas yra kvėpavime, jis yra visa ko pagrindas. Tuomet pakilsite aukščiau ir viską matysite. Meditacija yra labai svarbus dalykas, ji padeda išreikšti jūsų Atmą (Dvasią). Atma vikasa. Tai Atmos išvystymas. Pasaulyje daug visokio vystymo, tačiau tai nėra Atmos vystymas. Ji vystosi tik iš prana karmos, todėl yra būtina tinkamai medituoti.

***

Senovėje buvo Meilė. Kodėl ji anksčiau buvo, tikra meilė? Nes mes turėjome tikrą Žinojimą. Dabar manai esąs labai protingas… Visi aplink labai išsimokslinę. Bet tai nėra tikrasis Žinojimas. Šios Žinios – ta kažkas labai skirtinga. Jnana sradha bhakti bhagavan. Žinojimas jums suteikia Meilę. Kodėl mūsų žinios sukelia mums tik frustraciją, nepasitenkinimą? Tai labai formalios žinios, iš tiesų tai – Avidya – žinojimo neturėjimas. Aplink mus tiek daug problemų, tačiau kai liaujasi kvėpavimas – problemų nebėra. Esu matęs daug mirusių kūnų. Mačiau juos prieš mirtį ir po jos. Paprastai nebūnu arti žmogaus, kuris miršta, nes tada jis negalėtų numirti ir dėl to labai kentėtų… Po mirties veidas atsipalaiduoja, visa įtampa praeina. Kai nėra kvėpavimo – nėra problemų. Kai kūne yra kvėpavimas, galite pasirinkti – problemas arba meditaciją. Žinau gerai, kad niekas to nesupranta. Todėl sakau – prisitvirtinkit prie meditacijos. Daug kas vyks aplink jus. Esu matęs, kaip karma sukelia rezultatus iš karto, kartais, po 2,3 ar 25 metų. Tuomet sakau: Viešpatie, lengva susikurti karmą, o labai sunku atsiimti – nežinia kada ateis atoveiksmis, rezultatas. Netgi Dievams yra taip pat – Ramai, Krišnai Jėzui. Kai sulaukiu rezultato, dėkoju Viešpačiui. Gerai, kad dabar, o ne tuomet, kai būsiu labai senas.

Medituojant jūs atgaunate savo karmas, jos vaisius. Žmogus gali įtraukti į save visus organus (rankas, kojas, jusles, jutimus) ir tapti Maha Kala – Didžiąja Gyvate. Tai atliekama kvėpavimo pagalba, medituojant.

***

Kiekvienas įkvėpimas yra iniciacija. Tai vadinama Dikša. Dikša yra kryptis į akašą. Khana Bhyom. Šiva – bham bham. Tai dangus, Akaša. Visi įkvėpimai turi praeiti per čidakašą. Jūs ten užgimstate vėl, tai naujas gimimas. Fiziniame gimime dvasingumas nėra įmanomas. Turite gimti Gyvenime, o ne kūne, tai gimimas perkeltine prasme. Tai antrasis gimimas, lyg drugelis. Kūnas, lyg tas kirminas, gimęs iš motinos įsčių. Paskui vikšras susisuka į kokoną. Tai padeda padaryti Mokytojas. Vikšras ima keistis, transformuotis. Gali gimti toks pat drugelis, o gali būti kitoks. Vikšrai tampa įvairių spalvų drugeliais. Tačiau tai ne kūno, o ugnies spalva. Tai saulės spalva.

Jei sąmoningai kvėpuosite – jūs laikysite savo vidinį Mokytoją, o jis laikys jus. Laikysite savo Tėvą savyje. Viskas yra Tai. Jei kvėpuosite ir kvėpuosite – kažkada Gimsite. Nes tai yra raktas. Pats Dievas nusileis, kad jus Inicijuotų. Gal jūs esate labai negeras žmogus. Tačiau, jeigu kvėpuosite, nors būsite prikūrę negerų karmų, atliksite praną karmą. Gal daug ko pridarėte per nežinojimą, nesikrimskite, o eikite pirmyn, kvėpuokite, kad niekada nebegrįžtumėte į tą padėtį, nuo kurios pradėjote.

Sąmoningai kvėpuodami, jūs klausote savo vidinio Mokytojo, jis yra jūsų kūno ir proto valdovas. Tik kvėpuojant galite įgauti gebėjimą žengti į Dievišką karalystę. Kvėpavimas yra jūsų atsidavimas, Žinojimas, saulė ir Marijos sūnus, Kristus. Jis yra viskas, Om Kartavya smin diksa karmani gyanachaksha lema karmani punyahom bhavanti bhavantu… Turime lenktis Kvėpavimui.

***

Viskas pasaulyje keičiasi ir gali būti pakeista. Tačiau kvėpavimo neįmanoma sustabdyti, jis eina savo keliu. Jei įsikibsite į jį – nukeliausite kartu su juo. Šis kvėpavimas yra Purusa Vysesa. Jis vadinamas ypatingu Viešpačiu, Dievu. Tai Išvara. Visą laiką atsižadėjęs, nuolat išeinantis ir grįžtantis. Ši prana karma niekada nesibaigia ir šiame kūne ir prieš tam kūnui atsirandant ir po to, kai šis kūnas išnyks.

Mes buvome atskirti nuo savo kvėpavimo – į protą. Nuo proto – į ego. Nuo ego – į iliuziją. Dabar nuolatos esame iliuzijoje. Ar bent galite suvokti, ką mes iš tiesų čia darome? Kas tai yra? Visą laiką – sapnas. Vikalpa, visi mūsų įsivaizdavimai – sapnai, ir nieko negalime padaryti. Viskas apribota. Ką gi aš galiu daryti? Ką jūs galite daryti?

Dievas sako: tu gali daryti, ką aš darau. Tai reiškia, jog galime daryti tai, ką daro Dievas. O ką daro Dievas? Jis kvėpuoja visų gyvų būtybių gyvenimus. Jis duoda tiktai gimimą į vakuumą, į tuštumą. Paskui tuštuma gimdo Ugnį ir visus kitus elementus, reiškinius ir dalykus. Kai jis pagimdo tuštumą, ją stabilizuoja, kad galėtų kvėpuoti visų sutvėrimų gyvenimus, kurie pasirodo vienas paskui kitą.

Niekas to nesupranta, tik žmogus tai gali suvokti. Net žvaigždės, planetos, elementai, net visa tai nežino Dievo. Visi elementai yra proporcingai išdėstyti čia. Todėl mums yra įmanoma daryti Dievo darbą, tai prigimtinė teisė, tai galime daryti tobulai. Visa kita – ne. Galime paveldėti savo Tėvo nuosavybę. Jei sąmoningai kvėpuosite dabar – pakeisite Dievą Tėvą čia, šiame gyvenime.

Svamis Šankarananda Giris

2011 lapkritis, Vilnius

–SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH – Nėra aukštesnės Priedermės už Suvokimą.

www.yogi.lt

https://www.yogi.lt/wp-content/uploads/2011/07/ssg_vilniuje.jpg