Apie jogą ir darnos paieškas

  Prisiminus 2010 metais rašytą straipsnį. Aktualumo neprarado ir šiandien. 

 Pasaulyje vis populiaresnis tampa žodis joga. Tačiau mažai kas žino, kas tai yra. Vakarų pasaulio atstovai, kaip dažnai būna, susiaurino šią sąvoką iki fizinių pratimų lygmens – kojų bei rankų kilnojimo. Visi žinome, kad pasaulyje labai daug įvairių jogos krypčių – jos pavadinamos pradininkų ar žymių Mokytojų vardais ir t.t. ir pan. Kartais verda ginčai, kuri jų yra “tikra” arba “klasikinė”, kuri veikia, o kuri, atseit, ne. Tam sugaištama daug laiko ir brangios energijos. Žmonių laikas ir energija dingsta nesibaigiančiuose pokalbiuose prie arbatos puodelio apie dvasingumą. O man atrodytų, kad tikroji joga yra tiesiog gyvenimo harmonija-darna. Viso gyvenimo harmonija ir pusiausvyra. Nes joga – tai visas gyvenimas. Kai jis darnus Joga (jungtis) yra, o kai nedarnus – ne. Negali būti taip, jog harmonija jaučiama, tik kilnojant rankas ir kojas, o parėjus namo – nuolatiniai konfliktai, neišsipildę lūkesčiai ir kitos “linksmybės”. Jei kažkam žodis joga nepatinka, galima jį pakeisti kokiu nors kitu, tačiau esmė visada išlieka ta pati.

 Žmogaus protas linkęs kurti schemas, hierarchijas, prisirišti prie jų ir įvairių išvestinių ženklų. Todėl atsirado visokių “jogų” skirtingais pavadinimais. Tiesiog Vakarų pasaulyje yra įprasta kažkaip įvardinti tai, ką darai. Žmonėms taip paprasčiau. Ir tai suprantama. Ir patentuoti kažkokius vardus ar pavadinimus nėra draudžiama… Pamačiusi šiuos procesus (beje, kaip pasirodė, mokant žmones jogos ir naudojantis įvairiais prekių ženklais pasaulyje yra uždirbami milijardai dolerių), netgi pati valstybė Indija jau kelia klausimą dėl jogos termino ir praktikų teisinės apsaugos. Toks jau šis pasaulis.

STRAIPSNIS „INDIJA RENGIASI UŽPATENTUOTI JOGĄ“

 Indijos susirūpinimas yra suprantamas. Tačiau kažin ar įmanoma uždrausti žmonėms ieškoti ir kurti. Žinoma, pirminis akstinas susirūpinti buvo begalinė jogos komercializacija pasaulyje. Kitaip tariant, neteisingas vidinis Motyvas.

 Ši gyvenimo darna yra labai trapi. Ir gyva tik tik tada, kai paremta asmenine praktikuotojo patirtimi. Kiek tos patirties yra, kiek ji gili – tokia ir joga. Išeina, kiekvienas turime sąvają. Milijonai jogų. O kaip gi kitaip? Kiekvienas žmogus – atskira sala, pamažu suvokiantis, kad ir jis yra milžiniško žemyno – Bendrinės Sąmonės, dalis. Ar verta skubėti patentuoti šį atradimą ir registruoti savo asmeninę jogą? Ar galima užregistruoti žmogaus ryšį su Dievu, jo Meilę, Nesavanaudiškumą, Pasiaukojimą, Tarnystę?

 Vienintelė išeitis – Būti, Gyventi, Praktikuoti ir Kurti. Ieškoti ir kurti patiems, būti atsakingiems už tai, ką darome. Kristi ir vėl stotis, bet žingsniuoti pirmyn. Ir taip sukurti savo asmeninį santykį su Tuo, kas yra vadinama Joga arba Didžiąja Jungtimi (Maha Yoga). Beje, ir toks prekinis ženklas egzistuoja, berods JAV…

 Kokia Joga galėtų užgimti Lietuvoje? Naujas, harmoningas gyvenimas? Esame nepaprastai sena tauta, turinti tūkstantmetes dvasines tradicijas. Tačiau daug kas užmiršta. Buvo daroma taip, kad būtų užmiršta. Tačiau šioje Visatoje nieko neįmanoma visiškai užmiršti. Jei jau atėjome į šią žemę Viešpaties Valia būtent čia, ne kur nors Indijoje ar kitoje Žemės vietoje, tai nėra atsitiktinumas, į kurį galima nekreipti dėmesio. Atsitiktinumų gamtoje nebūna.

Išminčius yra pasakęs: “nenoras pažinti savo šalies dvasią – tai ir nenoras pažinti tikrąjį save“. Viskas yra susiję. Ir kiekvieno asmeninė Joga (Gyvenimas) gimsta iš Kūrybos, santykio su šeima, aplinka, Tėvyne. Ne taip svarbu, kokios yra konkrečios praktikos išorinės formos, kažkas daro fizinius pratimus, kažkas garbina Dievą, o kažkas tiesiog darniai gyvena, rūpinasi savo šeima ir artimaisiais, padeda žmonėms ir t.t. Visas žmogaus gyvenimas yra ši visaapimanti Harmonija-Darna.

 Juk negalime pabėgti nuo savęs pačių, šiame žemės lopinėlyje, kurį mūsų protėviai mylėjo, gynė ir pavadino LIETUVA.

Mūsų protėviai Žinojo, kad pasaulis yra Gyvas. Visa yra gyva ir turi savo sąmonę. Augalas, medis ir akmuo. Visi gyvena savuosiuose pasauliuose ir kuria savo pasaulio darną. Viskas yra susiję. Mus veikia akmuo ir mes galime paveikti akmenį. Akmuo nemoka griauti – tai sustingusi sąmonės forma. O žmogus gali pasirinkti. Iš šio bendrojo suvokimo atsiranda tas Kažkas, kas sujungia įvairius laikmečius ir patirtis… Ir susijungia Žmoguje, gyvenančiame Čia ir Dabar.

Yra tik vienas kelias, savo kelias. Juo reikia eiti, ieškoti ir Teigti. Bet kokios praktikos turi būti suvoktos Savimi. Vien knyginis žinojimas nepadės. Kai toks suvokimas atsiranda, daugelis klausimų atkrenta savaime. Kiek Indija ar kažkas kitas bepatentuotų jogą ir jos praktikas. Tada kitaip neišeina. Kalbi ir darai, kaip jauti ir kuo tiki. Net jei žodžiai “jauti ir tiki” neperduoda viso reikalo esmės.

R.G.Narajanas, 2010 spalis.

SATYÂT NÂSTI PARO DHARMAH – Nėra aukštesnės Priedermės už Suvokimą.

www.yogi.lt