Orvido Knyga

„Jeigu lietuviai kada nors sugalvotų patys rinkti ir skelbti savo šventuosius ar palaimintuosius, tai skulptorius Vilius Orvidas, be jokios abejonės, būtų vienas realiausių kandidatų….nutarėme prikelti ar priminti kai kurias svarbesnes Viliaus Orvido mintis, išsakytas įvairiems kino režisieriams, menininkams ar žurnalistams, važiavusiems į jo Sodybą ieškoti dvasios atgaivos. „

 Knygos sudarytojas Vytautas V.Landsbergis.

Skaityti toliau

TAIP SVAMIS ŠIVANANDA KALBĖJO

  Tai atrinktos ištraukos iš svamio Šivanandos knygų, pasakytų kalbų ir kitų tekstų. Daugiausia liečia įprasto gyvenimo aspektus (anglų kalba).

„Pray to God sincerely for strength and patience to bear pain, but not for deliverance from pain. Pain is a blessing from God. He employs it for your spiritual upliftment and emancipation. Be satisfied with any condition God places you in. God is nearer and more effectively present in sickness than in health. He is your unequalled, supreme physician and surgeon.“ / swami Sivananda Skaityti toliau

Ramana Maharši: apie kūno nemirtingumą

 

Daugelis užduoda šį klausimą. Jie nori pasiekti Mokšą (Savirealizaciją) jau šiame kūne.

Yra sangha (bendruomenė). Ne tik dabar, tačiau ir senaisiais laikais daugelis žmonių apmokydavo mokinius ir rašė knygas apie kaya kalpa vratas (atjaunėjimo metodai ir praktikos) ir panašius dalykus, apie tai, kad šį kūną galima padaryti tvirtą kaip plienas, kad jis taptų nemirtingas. Papasakoję apie tai, atlikę daug dalykų ir juos smulkiai aprašę, laikui bėgant visi jie numirdavo. Jeigu pats Guru, kuris kalbėjo apie atjaunėjimą bei jį skleidė, pagaliau numirdavo, ką kalbėti apie jo mokinius? Skaityti toliau

Pramogaujanti tauta?

Neseniai viešojoje erdvėje pasirodė informacija apie “Iniciatyvos fondo” apklausą, kurią atliko tyrimų bendrovė “Sprinter”. Pasirodo, net 70 proc. Šalies gyventojų vengia bet kokios visuomeninės veiklos. Ir tik 11 proc. atranda laiko papildomai veiklai. Tuo pačiu, apie 50 proc. teigia, jog užsiima kita prioritetine veikla, apie 30 proc. – leidžia laiką klubuose ar žiūrėdami televizorių.

 Šie rezultatai nėra netikėti. Kaip paaiškėjo iš tyrimo, didžioji žmonių dalis laisvą laiką skiria pramogoms. Minėtas tyrimas įdomus tuo, kad gali tapti “raktu”, analizuojant mūsų šalies vidaus situaciją. Per žmonių pomėgius ir laiko praleidimo formas pabandyti keliauti į gilesnius tautinės sąmonės klodus bei teikti politinių realijų apibrėžimus. Pabandysiu pateikti keletą štrichų šia tema. Skaityti toliau

Tuštybės mugė

  Straipsnis plačiajai visuomenei, paremtas jogos pasaulėžiūros principais. Konstatuodami esamą būklę - visuomenėje, gatvėje, darbuose, neužmirštame vidinės šviesos ir Siekinio, dvasinio veržimosi, kuris visuomet gyvas kiekviename iš mūsų. Karmos keliai ne visada aiškiai suprantami. Po tamsios nakties visad išaušta nuostabus rytas…

Skaityti toliau

Šri Aurobindo: pavojai kelyje

  Didžiausią pavojų sukelia kontaktas su astralinio (arba, kaip mes jį vadiname vitalinio) lygmens jėgomis ir esybėmis.

 Kaip taisyklė, šios būtybės priešiškai nusiteikusios tikrojo dvasinio gyvenimo tikslui ir kontaktuoja su ieškotoju, siūlydamos jam savo jėgas ir okultinę patirtį tik tam, kad nuvesti jį nuo dvasinio kelio, įtakoti jį arba visiškai užvaldyti tam, jog įgyvendinti savo pačių tikslus. Dažnai, apsimesdami dieviškosiomis jėgomis, jie suklaidina ieškotoją, įteigia klaidingas mintis ir motyvus, paversdami jo gyvenimą chaosu. Daugelis tų, kurie neatsilaikė prieš šias patrauklias jėgas ir esybes ir galų gale visiškai dvasiškai krito, gavo dvasinius ir fizinius sutrikimus, įvairias dvasines ligas ir iškrypimus. Skaityti toliau