Astrėja: Apie abejones

   Abejojantysis rasti Kelio negali. Jo akys regi, tačiau širdis – akla, todėl negali būti šviesa tą Kelią nušviečiančia. Neužtenka matyti tik fizinėmis akimis, kaip ir girdėti fizinėmis ausimis. Neužtenka pasikliauti vien proto aiškinama informacija.

Abejonės, tai vėžys, negailestingai griaužiantis visas organizmo sistemas ir juo užsikrėtusiojo protą bei sąmonę. Jis naikinamas pirmosiose stadijose. … Šis vėžys paralyžuoja žmogaus valią ir bet kokius siekius, paversdamas dar gyvą kūną sielos kapu.

Skaityti toliau

Pasaka apie mažą išsigandusį ežiuką

 

Toliau pateikiame dvasinių ieškotojų kūrybą, atspindinčią jų dvasinius ieškojimus ir kelią.

  Prisimenu, gulėjome prisiglaudę aš, mama ir brolis savo urvelyje. Staiga, virš mūsų atsivėrė žvaigždėtas dangus. Urvelio stogo nebeliko. Pakėliau galvą. Virš mūsų kybojo dideli ir sunkūs metalinio žvėries nasrai. Jie kėsinosi suardyti visą mūsų gyvenimą.

Skaityti toliau