Jonas Mekas: pokalbiai ir eilėraščiai

Mekas2012 gruodžio 24 dieną Jonui Mekui sukako 90 metų. Keletas ištraukų iš pokalbių ir eilėraščiai.

 „Aš gyvenu minutė po minutės ir neturiu jokių reikalavimų. Aš nesuprantu tų žmonių, kurie turi didelius planus, reikalavimus. Aplink mane gyvenimas turi eit pats, vystytis nežinomai, slaptai, paslaptingai. Tas pats su miestais – jie turi savo gyvenimą, nežinai kaip jie išsivystys. Gali kurt kokius nori planus, ir tie planai nueis vėjais, nes miestas, gyvenimas turi savo natūralius, galbūt ,,darviniško“ principo planus, kurie nieko bendro neturi su mūsų planais. Aš einu per miestą, žiūriu, esu patenkintas, kartais liūdna, kartais linksma. Aš einu per gyvenimą visiškai atviras ir be planų, be fantazijos. Jūs netikit, kad taip yra?“

Skaityti toliau

Piligriminė kelionė „Šventieji Indijos miestai“.

https://www.yogi.lt/wp-content/uploads/2012/11/ganga_arti.jpgYatra 7 (2013)

2013 vasario 9 – kovo 1 dienomis

Šventklajūnius vėl kviečia į kelią Jatros Dvasia. Prisiliesim prie Švenčiausių klasikinės Indijos (Mata Bharata) vietų, jas pažinsime ir galbūt… būsim pažinti. Daug tūkstantmečių šiose vietose skamba maldos ir mantros, dega Šventosios Ugnys. Ten išliko gyvastyje senoji dvasinė tradicija. Dabar galėsime dar kartą prisiliesti prie jos. Juolab, Didžioji Kumbha Mela – svarbus dvasinis įvykis visos mūsų Žemės mastu.

Skaityti toliau

R.G.Narajanas: religija, tikėjimas ar kažkas daugiau?

Ragutis akmuoPaskelbus 2011 metų Lietuvos gyventojų surašymo duomenis, paaiškėjo, kad Baltų tikėjimo pasekėjais užsirašė 5,1 tūkstančiai lietuvių. Prieš 10 metų jų buvo užsirašę 1,3 tūkst. Iš visų religinių bendrijų Baltai pasirodė kaip auganti ir besiplečianti bendrija. Suprantama, tai nereiškia, jog visi šie žmonės priklauso kažkokiai konkrečiai religinei organizacijai. Romuvių Krivių krivaitis J.Trinkūnas rašo: „Bet dauguma per surašymą nurodžiusių priklausomybę baltų tikėjimui tikriausiai nepriklauso jokiai oficialiai bendruomenei. Tai ir yra lietuvių paslaptis. Ir čia pasitvirtina Vydūno žodžiai: „Stipriausia tautą vienijanti jėga, stipresnė ir už kalbą, nuo seno yra jos religija“. Archetipinė lietuvių savimonė ragina lietuvius atsigręžti į protėvių tikėjimą.“

Skaityti toliau

Svamis Ramajanda: „Krija joga“

Yantra_yatra7Tai ypatinga knyga, išleista XX a. pradžioje. Labai paprasta kalba parašytas darbas apie jogų pasaulėvydą ir jų elgesio būdą bei vertybes. Prieš šimtą metų Vakarų pasaulyje apie jogą buvo žinoma labai nedaug. Tai, kas šiandien atrodo savaime suprantami dalykai, tais, jau tolimais laikais buvo didelis iššūkis nusistovėjusiai pasaulėžiūrai bei tuometinio pasaulio supratimo normoms. Religijos reikšmė kasdieniame gyvenime buvo labai didelė, pasaulio samprata rėmėsi šimtmečiais nusistovėjusiais teiginiais o Rytų filosofija ir pasaulėjauta ėmėsi iš esmės keisti požiūrį į pasaulį, papildydama jį naujomis spalvomis, sampratomis ir suvokimais.

Skaityti toliau

Vanduo – būtinas!

https://www.yogi.lt/wp-content/uploads/2012/11/p9070394-2.jpg70% viso žmogaus kūno sudaro vanduo. Todėl, vanduo yra svarbus visoms organizmo funkcijoms, o ypač smegenims, kurios yra pačios jautriausios vandens trūkumui. Smegenyse vanduo sudaro apie 80 % ir procesai juose vyksta būtent vandens dėka. Atliekant tyrimus, kaip vandens trūkumas veikia žmogaus mąstymą, nustatyta, kad suprastėja orientacija, atminties gebėjimai, suvokimo lygmuo ir dėmesio koncentracija. Įdomiausia, kad tiriamieji asmenys patys to nepastebėjo ir manė, kad jie protauja lygiai, taip pat, kaip ir tada, kai nejautė troškulio.

Skaityti toliau

Protėvių balsas: indėnų vado Sietlo kalba

https://www.yogi.lt/wp-content/uploads/2012/10/220px-chief_seattle.jpg1854 metais Sietlas (Si’ahl), indėnų genties sukvamiši (the Suquamish tribe) vadas, ištarė šį kreipimąsi baltąjam žmogui savo gimtąja kalba. Kalba buvo užrašyta daktaro Henrio Smito. H.Smitas pabrėždavo, kad jo paties anglų kalba, atspindinti to meto leksikos ir žodžių atsargas, buvo neįgali pavaizduoti visą vado Sietlo minčių ir palyginimų grožį. Deja, pirminis šaltinis yra neišlikęs ir šiuo metu yra keletas šios kalbos variantų. Indėnų vado vardu pavadintas JAV miestas Sietlas. Šiandien šioje kalboje keliami vertybiniai klausimai lygiai tiek pat reikšmingi, kaip ir prieš pusantro amžiaus.

Skaityti toliau

Gnosis: Ramybės terapija

https://www.yogi.lt/wp-content/uploads/2012/10/weor.jpgMes patariame mokiniams nesekti niekieno pėdomis. Tegul jie seka savo pačių pėdomis. Kiekvienas turėtų sekti savo garbingumo ir švytinčios vidinės Esybės pėdomis. / Dr. Samaelis Aun weor

Prie paslaptingo Delfų šventyklos slenksčio egzistavo akmenyje išraižyta graikų maksima, kuri teigė: Homo Nosce te Ipsum – „Žmogau, pažink save ir tu pažinsi Visatą ir Kūrėjus.“

Skaityti toliau

Kaukazo (egiptietiškos) jogos praktinis įvadas

https://www.yogi.lt/wp-content/uploads/2012/11/medis_egiptas_2011-2.jpgTai švelni, tačiau stipri ir veiksminga kvėpavimo-judesio-vizualizacijos-koncentracijos praktika. Įvadiniai mokomieji užsiėmimai. Tai stipri emocinė-mentalinė iškrova, kūno, minčių ir emocijų subalansavimas, deramas atsipalaidavimas.

Užsiėmimai vyks salėje adresu: Pamėnkalnio 3 – 27, Vilniuje.

Skaityti toliau