Trys dvasinio Kelio taisyklės

Yra trys taisyklės, pagal kurias apsprendžiama dvasinio ieškotojo arba jogo dvasinė kokybė. Pasakyta: “jos niekur neužrašytos, tačiau veikia taip, lyg visada būtų užrašytos”.

 Pirmoji – yra gerai žinoma ir jogai ją vadina Yamas ir Niyamas arba Saviaukla ir Saviugda. Tai asmeninių savybių ugdymas, dorovinis pagrindas ir pasaulėžiūra, būdo savybių ugdymasis.

Skaityti toliau

R.G.Narajanas: apie jogos kryptis

   O Tu, Beribe ir Amžina Dvasia, Tu, neturintis nei pradžios, nei pabaigos. Tu, Nesužeidžiamas kalaviju, Nedegantis ugnyje, Nesugriaunamas žeme, Neišdžiovinamas oru, Nenuskandinamas vandeniu, padovanok man vienybę su Tavimi.

 

Svamis Ramajanda

 

 Visi žinome, kad pasaulyje labai daug įvairių jogos krypčių – jos pavadinamos pradininkų ar žymių Mokytojų vardais ir t.t. ir pan. Kartais verda ginčai, kuri jų yra “tikra” arba “klasikinė”, kuri veikia, o kuri, atseit, ne. Tam sugaištama daug laiko ir brangios energijos. Prana dingsta nesibaigiančiuose pokalbiuose prie arbatos puodelio apie dvasingumą.

Skaityti toliau

Iš dvasinių užrašų: Apie Mokytojus

   Įvairių jogos krypčių sekėjų ir kiti medituotojų altorėliuose galima pamatyti Mokytojų portretus. Jų gali būti vienas ar keletas – krypties pradininkai, jų tęsėjai ir t.t. Jų gyvenimas – pavyzdys mokiniams, per meilę ir atsidavimą Mokytojui einama į platesnį Suvokimą. Tačiau ne visada taip. Ar visada nuotraukoje įžiūrime tai, ką įkūnijo šie Mokytojai, būdami beribe Sąmone?

Apie tai kalba šis Mokytojo laiškas mokiniui.

Skaityti toliau

Išminčių citatos 8

  Išminčių citatos. Tegu jų lūpomis prabyla Tiesa …

Visuotinis Tikėjimas, arba Žvaigždžių religija, tapo pagrindu visoms kitoms tikėjimo formoms atsirasti.

Tai buvo tikėjimas TUO, Kuris visada buvo ir bus, Kuris kuria ir vėl, atėjus laikui, savo kūrinius sugriauna, iš tiesų tik keisdamas vienas formas kitomis.

 

Astrėja „Septyni spinduliai ir jų valdovai“

Skaityti toliau

R.Bachas: Žuvėdrų joga

- Kur visos kitos, Salivanai? – paklausė jis be garso…

-… tūkstančių tūkstančiai žuvėdrų. Žinau. – Salivanas palingavo galvą – Aš tik tiek galiu pasakyti, Džonatanai, kad tokių paukščių, kaip tu, pasitaiko vienas iš milijono. Daugelis mūsų brendome be galo lėtai. Pereidavome iš vieno pasaulio į kitą, labai panašų į paliktajį, tuoj pat užmiršdami, iš kur atkeliavome, ir visai nesukdami galvos dėl to, kur keliaujame; gyvenome tik ta akimirka.

Skaityti toliau

A.Ilgevičienė: Mažoji Izidė

Nesvarbu, kokiu būdu Kūrėjas randa Kelią kiekvienam priminti tai, kas svarbu dabar. Svarbu tik tai, kad jis tą kelią randa, o žmogus jo nepaneigia. Net jeigu jis dabar paneigtų, Kūrėjas vėl ieškotų kito – suprantamesnio. Būtent jis geriausiai žino, kuris kokia kalba kalba, todėl ir bando kreiptis taip, kad aiškiau būtų išgirstas. Sunku Kūrėjui, nes jis gali kreiptis tik į Sielą. O kas prisimena ja esąs? Kūnas ir protas bando ja dėtis. Kūno reikalavimai vieni, proto – kiti. Kur čia girdėsi tą, kuri kužda tyliai, todėl tiktai širdies tyloje išgirstama. Tik ji girdi nebylią Kūrėjo kalbą. Nenori protas su tuo susitaikyti. Pirmauti jis nori. Trikdo jį ši kalba, erzina. Tačiau nepavargsta Kūrėjas ir toliau siųsti ženklus, nurodinėti kelius. Dėkokite jam už tokį supratimą. Kada patys išmoksite suprasti?..

Skaityti toliau