Jelena Rerich: Trys raktai

   Pateikiame Jelenos Rerich straipsnį „Trys raktai“. Šie trys raktai – tai GROŽIS, MEILĖ IR ŽINOJIMAS.

 „Reikia užkopti į kalno viršūnę. Tačiau kaip sunku kopti ir kaip lengva slysti žemyn. Argi protinga leistis? Pamąstyk, koks begalinis džiaugsmas pasiekti viršūnę ir parodyti kelią kitiems. Kiek daug tau dar nepažįstamų dalykų pamatysi nuo viršūnės ir kokie didingi bei neaprėpiami horizontai iškils prieš tavo nustebusį žvilgsnį. Tuomet tu suprasi visą nueito kelio vertę. Tu gausi tai, ko pats atkakliai ieškojai, nekreipdamas dėmesio į netektis ir nugalėdamas kliūtis.

Skaityti toliau

Apie veiksmą, arba ką man atskleidė Marsas

 

Pateikiame dvasinio ieškotojo surašytą tekstą apie veiksmą. Čia pridursime, kad išorės veiksmui visada reikalingas vidinis motyvas. Jis gali būti pavadintas ir „noru“. Tačiau savo aukščiausiose pasireiškimo vibracijose jis toks nebėra. Tikrasis Motyvas – tai įsisąmoninta veikla, savosios dharmos atlikimas. Pareiga, atliekama su meile ir džiaugsmu ten, kur tavęs labiausiai reikia. Tokio žmogaus Motyvų Marso energija praktiškai nebepaliečia (nors kiekvienas fizinis, mentalinis ar dvasinis veiksmas plačiąja prasme yra Marso energijos pasireiškimai). Tokio žmogaus Motyvus sąlygoja transsaturninių planetų energijos. Skaityti toliau

T.Platonova: Apie mokymus ir mokyklas

   Pasaulyje atsirado daug mokytojų. Kai kurie, susidūrę su kažkuo nauju ir stebuklingu, pergyveno stiprius išgyvenimus. Vieni sugebėjo tai išgyventi, suvokti ir pritaikyti gyvenime, kiti nesiteikė įsigilinti ir suvokti visą patirties gilumą, ir kaip rezultatas ši nauja ir stebuklinga patirtis jiems taip ir liko „kitoje“ šio gyvenimo pusėje. Jie pradėjo šias patirtis naudoti garbinimui, bauginimui ir padarė savo gerovės šaltiniu. Jie nesugebėjo atsispirti savojo „aš“ žemesniosioms savybėms, jie neįtraukė į pažinimo procesą naujų smegenų lastelių. Neįvyko nei supratimo, nei priėmimo, nei naujos patirties panaudojimo šiame gyvenime.

Skaityti toliau