S.Volinskis: Meditacija ir Stebėtojo būsena

Puiki, aiškiai ir paprastai parašyta knyga apie Stebėtojo būsenos ugdymą. Šioje nedidelėje knygoje pateikiama daug konkrečių meditacijos ir Stebėtojo būsenos ugdymo praktikų.

Knygoje pateikiami šie didžiojo šiuolaikinio nedualaus suvokimo Mokytojo Nisargadatos Maharadžo žodžiai:

Skaityti toliau

Išminčių citatos 22

Amžinoji nepraeinanti išmintis. Nieko naujo po saule. Ji visada vienodai kelią apšviečia. Kiekvienas spindulys gali suspindėti naujai atbundančio žmogaus širdyje.

*

Kvėpavimą tu savo įvaldyk, tuomet nukreipk jusles į vidų ir išmok atskirti, kas Tikra, o kas ne. Kartoki Viešpaties vardus ir nuraminki protą, pasiek aukščiausią sąmonės susitelkimą. Eidamas keliu šiuo, būk atidus labai. Tu būki ypač atidus.

Adi Šankaračarija „Bhaja Govindam“

Skaityti toliau

Svamio Šankaranandos sveikinimas

Svamis Šankarananda sveikina su artėjančiomis Kalėdomis ir ragina medituoti:

Kristus dar negimė, jis vis dar nekaltose įsčiose.

Tas, kas jį pagimdo, tampa išties nekaltu šioje žemėje. Niekas negali tapti išties tyru, jei nepagimdo savyje nekalto kūdikio. Visus visada paliečia šimtai ir tūkstančiai savybių: paliečia ego, paliečia puikybė, pyktis, o ypač protas, mintys, intelektas ir t.t. … todėl mes esame paveikti, kenčiantys, nesėkmingi, nepatenkinti ir visada jaučiame, kad gyvenime kažko trūksta.

Skaityti toliau

T.Platonova: Apie karmą

Ištrauka iš Tatjanos Platonovos knygos „Žmonijos vystymosi rezultatai“.

Žemės planetoje vyksta procesai, kurie yra būdingi daugeliui kosminių kūnų, esančių beribėje erdvėje. Jeigu jūs sąmoningai pažiūrėsite į Žemės gyvybės tyrimą, jūs galėsite apytiksliai sužinoti, ko jums derėtų laukti toliau evoliucionuojant sąmonei. Jūs galėsite suprasti, ko jūs norite: aktyvios veiklos ar ramios kontempliacijos, darbo su energijomis ar su subtiliaisiais kūnais. Dalinai nušviesinę sąmonę, jūs pradėsite matyti tolesnį vystymosi kelią ir galėsite suvokti savo egzistavimo tikslą.

Skaityti toliau

Dėl Lietuvos ateities – svarbus laiškas

Svarbus laiškas – perspėjimas visiems mąstantiems Lietuvos žmonėms. Už išorinės formos bei autorių pavardžių plyti gili dvasinė erdvė. Pajauskite. Jei jau šie žmonės ima plačiai kalbėti ir kreipiasi viešai ir plačiai (paprastai tai nebūdinga vidinių mokymų atstovams) – reiškia situacija yra iš tikro rimta.

Skaityti toliau