J.Vaiškūnas: Pusinis tūkstantmetis

   Pateikiame sutrumpintą krivio J.Vaiškūno straipsnį. Tautinių šaknų ir dvasinių tradicijų puoselėjimas yra neatskiriamas nuo žmogaus dvasinių ieškojimų.

Pirmieji Lietuvos vardo paminėjimo jubiliejaus idėją „atkasė“ archeologai, ieškodami istorinio preteksto nors kartą išprašyti valstybės lėšų garbingai baltų istorinei praeičiai tirti… Juk beveik iš 900-tų didingą praeitį menančių Lietuvos piliakalnių iki šiol deramai ištirtas tik vienas. Tačiau valdžia, perėmusi šią idėją, panaudojo ją lietuviškas pilis puolusiųjų ideologijai skleisti, o piliakalnių gynėjų kultūros tyrimams lėšų ir šia proga neatsirado…

Skaityti toliau

Č.Ledbiteris: Astralinis lygmuo

   Ištrauka iš teosofo Čarlzo Ledbiterio knygos apie astralinio pasaulio gyventojus. Dvasiniams ieškotojams reikia susivokti, jog pasaulis labai platus ir neapsiriboja vien fiziniu lygmeniu. Beje, ištraukoje minimus elementalus kartais puikiai fiksuoja ir mūsų fotoaparatai. Tačiau, kaip taisyklė, šios esybės nemėgsta fotografuotis ir užfiksuoti jas visame savo formų gražume pavyksta toli gražu ne kiekvienam…. Daugiausia tiems, kam jie leidžia tai daryti. Taigi, tokiu „eksperimentiniu“ būdu lengviausia įsitikinti (net „protukams“ skeptikams), kad už fizinio lygmens yra dar kažkas ir apie tai pasakoja Č.Ledbiterio knyga „Astralinis lygmuo“.

 

Skaityti toliau

Straipsnis: apie Brunoną, Margirį ir Pilėnus

   Viena iš dvasinių ieškotojų elgesio paradigmų – savosios tautos, gyvenamosios vietos gerbimas ir tradicijų, tautos šaknų puoselėjimas. Nes medis be šaknų – miręs medis. Jei karma (kartais vadinama likimu) lėmė, jog gimtume čia – tai šį tą reiškia? Lietuva yra mūsų tėvynė – žinome nuo vaikystės. Šis paprastas dalykas turi ir paslėptą, vidinį pjūvį. Šią paslėptą reikšmę, skirtą susijusiam žmogui, turime išsiaiškinti kiekvienas sau. Gamtoje atsitiktinumų nebūna. Šiandien tai įrodyta matematiškai (čia tiems, kas netiki ir neklauso širdies). Tuomet tegu klauso proto balso ir matematikų teiginių, kurie yra nenuginčijami. Jeigu šis atėjimas susijusiu laiku ir susijusioje vietoje yra ne atsitiktinumas – ką gi tai galėtų reikšti? Atsakydami į šį klausimą jau neapsieisime be širdies balso ir nuojkautos.

Skaityti toliau