Č.Gedgaudas: Mūsų praeities beieškant

https://www.yogi.lt/wp-content/uploads/2012/03/puokainiai_saknys.jpgSuteiki man išgalės. Žemaičių ir Aukštaičių Dieve, Prūsų, Galindų, Kuršių valdove, Liauduvių, Sėsnų, Tautonių, Tauringių, Varulių Viešpatie, Vanduolių globėjau, Eisčių ir Upeningių Vadove, Vyčių-Gudų karaliau, Jotvingių, Varingių ir visų Rasų Didysis Kunige, senovės Aukštrikių Teisėjau, Krivių-Krivaičių Pone, Vyties Vėliavų karvedy, Lielos Taurojos Kūrėjau!

Skaityti toliau

Buridano asilas ir Išminties kelias

https://www.yogi.lt/wp-content/uploads/2011/04/06-kuthumi-ismintis-150x150.jpg2008 metais buvo parašytas straipsnis į vieną iš šalies informacinių portalų (nuoroda apačioje). Tekstas neprarado aktualumo ir šiandien. Manytume, nusipelno būti ir yogi.lt, todėl pateiksime kiek papildytą ir pakeistą. Gyvenime pasitaiko situacijų, kai būtinas labai aiškus vertybinis pasirinkimas. Tačiau…

Skaityti toliau

R.G.Narajanas: vidinė reforma ir visuomenė

https://www.yogi.lt/wp-content/uploads/2012/03/nuotrauka0182.jpgKylant mūsų šalies žmonių sąmoningumui, pasigirsta įvairių nuomonių, nukreiptų į mūsų šalies ateitį. Šiandien daugeliui kyla klausimas: ką galime padaryti ir ko imtis, kad Lietuva turėtų ateitį ir vystymosi perspektyvą. Pateiksime kelis atsakymus į šį klausimą.

 Svarbiausia: tik vidinės reformos garantuoja išorinių reformų sėkmę. Tik kiekvieno iš mūsų vidinio pasaulio kaita gali pakeisti ir išorinę mūsų aplinką, tvarką, kuria remiantis gyvename. Tai reiškia kiekvieno žmogaus sąmonėjimą, darbą „su savimi“. Kitu atveju, ką bekeistume išorėje, jei nekeisime savo vidinio pasaulio, baigsis taip, kaip numatė G.Orvelas knygoje „Gyvulių ūkis“. Vienus „gyvulius“ pakeis kiti. Turėtų keistis vidinė žmogaus sielos esmė, o ne vien išorės formos. Jei žmogaus vidus tamsus – nepadės jokie „geri“ įstatymai ir tvarkos.

Skaityti toliau

Apie viršenybes/hierarchijas ir įvairovės Būvą

https://www.yogi.lt/wp-content/uploads/2010/11/dsc08557.jpgDžainų religijoje pasaulėžiūrų arba požiūrių įvairovės principas yra vadinamas Anekantavada. Šis principas teigia, jog Tiesa, arba Tikrovė gali būti suvokta skirtingais būdais, skirtingais keliais. Atskiras požiūris yra dalinė tiesa, atspindinti vieną ar kito suvokimo atspindį ar lygmenį. Tai nėra absoliuti Tiesa. Tiktai Ramybę įgavę bei išvystę nujautimą, giluminį Suvokimą „už proto“ žmonės gali pažinti visą Tiesą, kokia ji yra (atskirti netikrą nuo Tikro bei širdimi sujungti atskiras pasaulio dalis į vieną Būvą). Ši Tiesa žodžiais neišreiškiama.

Skaityti toliau

R.G.Narajanas: Teosofo užrašai 1

https://www.yogi.lt/wp-content/uploads/2011/02/dsc09972.jpgKai išnyksta abejonės – Aš Esu čia. Kai baigiasi skausmas – čia Aš Esu. Kai išdžiūva ašaros – akys Mane pamatys. Būkite tušti kaip Indijos oras. Būkite tekantys kaip Gangos vanduo. Stovėkite tvirti kaip Himalaja. Ganga įteka į vandenyną. Ir jūs tapkite Juo, susiliekite su Tuo, Kurį garbinate savo maldomis. Aš Esu Tai. Aum Tat Sat.

2010.10.11 Šivanandos ašramas, Rišikešas, Šiaurės Indija.

Nėra to, ko nebūtų, – yra pasakęs išminčius. Pas mano Tėvą daug kambarių, – kalbėjo Pranašas. Pasaulis įvairus.

Skaityti toliau

Išminčių citatos 39

BudhaSaugokitės prisirišti prie vienos konkrečios religijos ir neigti visas kitas, nes kitaip atmesite daug gero – tiksliau, realybės pažinimas atmes jus. Būkite atviri visoms tikėjimo formoms, nes Dievas yra per didelis ir per platus, kad galėtų būti apribotas vienu ar kitu tikėjimu.

Sufijus iš Andalūzijos Ibn Arabi, XIII a. Skaityti toliau