Piligriminė kelionė „Šventieji Indijos miestai“.

https://www.yogi.lt/wp-content/uploads/2012/11/ganga_arti.jpgYatra 7 (2013)

2013 vasario 9 – kovo 1 dienomis

Šventklajūnius vėl kviečia į kelią Jatros Dvasia. Prisiliesim prie Švenčiausių klasikinės Indijos (Mata Bharata) vietų, jas pažinsime ir galbūt… būsim pažinti. Daug tūkstantmečių šiose vietose skamba maldos ir mantros, dega Šventosios Ugnys. Ten išliko gyvastyje senoji dvasinė tradicija. Dabar galėsime dar kartą prisiliesti prie jos. Juolab, Didžioji Kumbha Mela – svarbus dvasinis įvykis visos mūsų Žemės mastu.

Skaityti toliau

R.G.Narajanas: religija, tikėjimas ar kažkas daugiau?

Ragutis akmuoPaskelbus 2011 metų Lietuvos gyventojų surašymo duomenis, paaiškėjo, kad Baltų tikėjimo pasekėjais užsirašė 5,1 tūkstančiai lietuvių. Prieš 10 metų jų buvo užsirašę 1,3 tūkst. Iš visų religinių bendrijų Baltai pasirodė kaip auganti ir besiplečianti bendrija. Suprantama, tai nereiškia, jog visi šie žmonės priklauso kažkokiai konkrečiai religinei organizacijai. Romuvių Krivių krivaitis J.Trinkūnas rašo: „Bet dauguma per surašymą nurodžiusių priklausomybę baltų tikėjimui tikriausiai nepriklauso jokiai oficialiai bendruomenei. Tai ir yra lietuvių paslaptis. Ir čia pasitvirtina Vydūno žodžiai: „Stipriausia tautą vienijanti jėga, stipresnė ir už kalbą, nuo seno yra jos religija“. Archetipinė lietuvių savimonė ragina lietuvius atsigręžti į protėvių tikėjimą.“

Skaityti toliau

Svamis Ramajanda: „Krija joga“

Yantra_yatra7Tai ypatinga knyga, išleista XX a. pradžioje. Labai paprasta kalba parašytas darbas apie jogų pasaulėvydą ir jų elgesio būdą bei vertybes. Prieš šimtą metų Vakarų pasaulyje apie jogą buvo žinoma labai nedaug. Tai, kas šiandien atrodo savaime suprantami dalykai, tais, jau tolimais laikais buvo didelis iššūkis nusistovėjusiai pasaulėžiūrai bei tuometinio pasaulio supratimo normoms. Religijos reikšmė kasdieniame gyvenime buvo labai didelė, pasaulio samprata rėmėsi šimtmečiais nusistovėjusiais teiginiais o Rytų filosofija ir pasaulėjauta ėmėsi iš esmės keisti požiūrį į pasaulį, papildydama jį naujomis spalvomis, sampratomis ir suvokimais.

Skaityti toliau

Vanduo – būtinas!

https://www.yogi.lt/wp-content/uploads/2012/11/p9070394-2.jpg70% viso žmogaus kūno sudaro vanduo. Todėl, vanduo yra svarbus visoms organizmo funkcijoms, o ypač smegenims, kurios yra pačios jautriausios vandens trūkumui. Smegenyse vanduo sudaro apie 80 % ir procesai juose vyksta būtent vandens dėka. Atliekant tyrimus, kaip vandens trūkumas veikia žmogaus mąstymą, nustatyta, kad suprastėja orientacija, atminties gebėjimai, suvokimo lygmuo ir dėmesio koncentracija. Įdomiausia, kad tiriamieji asmenys patys to nepastebėjo ir manė, kad jie protauja lygiai, taip pat, kaip ir tada, kai nejautė troškulio.

Skaityti toliau