Svamis Vivekananda: apie Vedantą ir gyvenimą

Ištraukos  iš svamio Vivekanandos knygos „Žiniana joga“.

Silpnumas, sako Vedanta, yra visų nelaimių pasaulyje priežastis, vienintelė visų kančių priežastis. Mes nelaimingi todėl, kad silpni. Mes vagiame, plėšiame, meluojame ir vykdome įvairiausius nusikaltimus, nes esame silpni. Ten, kur nėra nieko, kas mus darytų silpnus, ten nėra nei mirties, nei liūdesio. Mes nelaimingi, nes klystame. Atmeskite klydimus, ir visi rūpesčiai išnyks. tai aišku ir paprasta. Po įvairiausių filosofinių ginčų ir akrobatinės proto gimnastikos mes grįžtame atgal prie vienintelės religinės idėjos, pačios paprasčiausios, kokia tik gali būti pasaulyje.

Skaityti toliau

Kalėdiniai padrąsinimai

Esu laisvas ir džiaugsmingas žmogus. Šlovė Viešpačiui, OM

***

Niekada nenusiminkite, net kai atrodo, kad „viskas baigta“. Netgi tada, kai rodos, kad saulė jau nepatekės. Atskirk save tikrąjį nuo to, kas praeina ir kinta. Kitimų Visatoje, būk pats savimi. Nebus daugiau kančios, mano drauge. Kai sutemsta aplink, išlenda atrodžiusios gerai paslėptomis baimės ir demonai. Tačiau tai tik proto – jausmų ateinančios ir nueinančios konstrukcijos. Kas praeina, o kas pasilieka? Kas stebi tai, kas pasiliko? Kas esi, žmogau, – ir vėl klausiu tavęs?

Skaityti toliau

Karlas Gustavas Jungas: Apie vidinį balsą

   Nereikia būti dvasios ligoniu, kad galima būtų jį išgirsti. Atvirkščiai, tai vienas iš paprasčiausių ir natūraliausių dalykų, kokius tik begalima įsivaizduoti. Pavyzdžiui, jūs užduodate sau klausimą, į kurį jums atsako „jis“. Tolesnis aptarimas vyksta kaip ir bet kuris kitas pokalbis. Jūs tai galite paaiškinti kaip „asociacijas“ arba „pokalbį su pačiu savimi“, arba kaip „meditaciją“ ta prasme, kaip apie tai kalbėjo senovės alchemikai, kurie į tokį pokalbio partnerį kreipdavosi, kaip į aliquem alium internum, „tas pat kitas, esantis viduje“.

Skaityti toliau

Nikolajus Rerichas: Šambala švytinčioji

   Į lietuvių kalbą išvertėme Nikolajaus Rericho „Šambala švytinčioji“, kurioje poetiška forma švyti Šambalos idėja. Šviesos Žemė, Didžiųjų Sielų apsireiškimo vieta, kurios žinianešiai į visus pasaulio kraštus neša amžinai gyvosios Dvasios Žinią. Šambala yra įkūnyta pasaulio viltis: net sunkiausiais žmogaus Dvasiai laikais gims tų, kurie išgirdę Šambalos šaukinį KALAGIJA, žinos, kad ten nueiti turi. Ir jų kelias taps mūsų keliu. Po tamsios nakties saulė pakyla ir nudažo kalnus įvairiaspalviais spinduliais. Kaip pavaizduota Nikolajaus Rericho tapybos darbuose.

Skaityti toliau

KAIP MĖNULIS SAVĘS NEBERADO

   Gyveno kažkur, begaliniuose visatos plotuose Žemelė. Su savo kalnais, remiančiais dangų baltomis viršūnėmis, su kalnų upeliais, skardžiais, krentančiais žemyn, su pievomis, pilnomis gražiausių žiedų, su ežerais ir vėjais, kupinais skaniausių kvapų.. Savo mėlynomis akimis – jūromis, žiūrėdama į žydrą dangų, ji buvo graži, nuostabi.

Skaityti toliau