Šventviečių ir piliakalnių reikšmė

   Kartais lankant mūsų senąsias Prabočių vietas aplanko „netikėtos“ patirtys. Svarbu turėti tyrą vidinį motyvą bei veržimąsi protėvių išminties link. Štai viena iš tokių patirčių. Ši asmeninė patirtis yra labai vertinga, nes moko ieškoti atsakymų ne vien protu, bet širdimi ir tikruoju Suvokimu. Lietuvos Dvasia bunda ir mes esame jos dalis. Ir Ji yra mūsų dvasinių praktikų dalis. Žinoma, visada svarbu ne tik pasitikėti vedimu, tačiau išlaikyti atstumą tarp patiriamos patirties ir savosios dvasinės ašies.

Skaityti toliau

Antropoteosofinio mąstymo ugdymas

   Antropoteosofinis  mąstymas – tai mąstymas, kuriame visas kosmosas, Žemė ir visos jos karalijos, kaip ir žmogus, telpa vienoje visumoje, sudarančioje vientisą gyvą organizmą. Tiek planetos, tiek žvaigždės, galaktikų centrai, meteoritai ar kometos, kalnai, akmenys ir upės, medžiai ir augalai, gyvūnai ir paukščiai, kaip ir žmogus, antropoteosofui yra gyvi, nes priklauso tai pačiai sistemai, gyvena pagal tuos pačius dėsningumus: jie visi kvėpuoja, vadinasi, gyvena, o jeigu gyvena, vadinasi, turi sąmonę. Skiriasi tik sąmonės evoliucijos etapai.

Skaityti toliau

Tebūnie švara – švaros mėnuo

   Tebūnie  Švara.

Tai mūsų kvietimas visiems, kalbantiesiems apie Šviesą.
Jūs, Šviesą kviečiantieji, ir Jūs, tikintieji, jog jau esate Šviesa, supraskite, kad tikroji Šviesa švarą mėgsta: negailestingai apšviečia ji kiekvieną dulkelę namų kampuose, Jumyse ir ant Jūsų. Tokie jos reikalavimai. Nebūkite naivūs, įsivaizduodami, kad vidinė ir išorinė Šviesa – tai du skirtingi dalykai. Sunku joms būti be viena kitos.

Skaityti toliau

Atbusk, protėvių žeme

Liepos 26 dieną įvyko tradiciniai Kryžių kalno atlaidai. Šiemet jie išsiskyrė tuo, kad kartu buvo švenčiamas  “EVANGELIJOS žinios tūkstantmetei Lietuvai jubiliejus”. Prie Kryžių kalno įvyko ekumeninės pamaldos, dalyvaujant įvairių krikščioniškų Bažnyčių vadovams.  Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius  sakė, kad Kryžių kalne esantys kryžiai byloja ne tik apie žmonių kančias, bet ir apie “apie krikščionybės pergalę”.

Skaityti toliau